Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

"Drzewa i krzewy bliżej nas" - bezpłatne szkolenie dla nauczycieli w Bolszewie

dąb szypułkowy

 

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
oraz  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie
serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie:
„Drzewa i krzewy wokół nas”
które odbędzie się 13 grudnia 2017 roku o godz. 12:00

Idąc czy to leśnym duktem, polną  drogą, czy brzegiem rzeki, zbierając owoce w sadzie, przemierzając ulice - spotykamy drzewa. Niskie i wysokie, o potężnych lub smukłych pniach, tworzące lasy, aleje i rosnące samotnie, wszystkie są do siebie podobne… a jednak tak różne.To wspaniałe dobro przyrody – jej różnorodność – cieszy nie tylko nasze oczy. Pomaga przede wszystkim istnieć w stabilnej harmonii wszystkim zwierzętom, roślinom i nam – ludziom. W harmonii nie znaczy jednak niezmiennie: pory roku, upływające życie, opadające liście i kwitnące na powrót kwiaty zaznaczają obecność ciągłych zmian. Bez fachowego sprzętu, a nawet bez szerokiej wiedzy każdy z nas może poznać i odróżniać najbardziej popularne drzewa. Uważny wzrok, węch i dotyk są doskonałymi narzędziami, a wiedza, którą postaramy się przybliżyć, pomogą w odkrywaniu tajemnic drzew.

Miejsce szkolenia:
Godz. 12:00 w sali nr B2 201 w Szkole Podstawowej w Bolszewie (ul. Szkolna 13, 84-239 Bolszewo)

Adresaci:
Nauczyciele, głównie przyrody i biologii, edukatorzy ze szkół podstawowych (klas 4-8), gimnazjalnych z Bolszewa, Wejherowa, Rumii, Redy i okolic.

Zajęcia obejmują:

​- prezentację – interaktywny wykład z wykorzystaniem programu multimedialnego
- „burzę mózgów” i dyskusję
- gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia z materiałem biologicznym;

Zagadnienia warsztatów:
-
charakterystyka gatunków drzew i krzewów powszechnie występujące w Polsce
- wykorzystanie cech takich jak: kształt i wygląd liści/igieł, wygląd kory, owoców, kwiatów, pokrój drzewa itp. jako pomoc do oznaczania gatunku;
- korzyści płynące z obecności drzew w życiu człowieka – estetyczne, kulturowe, gospodarcze;

Program szkolenia:
-
Powitanie uczestników – krótka informacja o CIEE (ok. 15 minut).
- Warsztaty rozpoznawania drzew i krzewów -  praktyczny blok warsztatowy z ćwiczeniami poszerzający umiejętność oznaczania rodzimych gatunków drzew za pomocą liści, pokroju drzewa, pędów i pąków wierzchołkowych czy kory (z wykorzystaniem materiału biologicznego, rysunków…). (ok. 2,5 godz.)
- Wymiana doświadczeń – prosimy o przygotowanie ćwiczenia aktywizującego związanego z drzewami.

Prowadzący szkolenie: Kamila Kubic i Jowita Kurach (Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej).
_________________________________________________________________________________

Prosimy o zapisy na szkolenie (imię i nazwisko, szkoła, nr telefonu kontaktowego) drogą mailową na adres k.kubic@pomorskieparki.pl lub telefoniczną (58 301 80 99).

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszenia. Osoby zakwalifikowane do udziału
w szkoleniu, w przypadku rezygnacji, proszone są o pilny kontakt, w celu zaproszenia
na szkolenie nauczycieli z listy rezerwowej.