Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Krajobraz Kaszub w kontekście Pomorza - Spotkanie czwartkowe

„Krajobraz Kaszub w kontekście Pomorza”

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
Zaprasza na prelekcję:
„Krajobraz Kaszub w kontekście Pomorza”
którą zaprezentuje:
Piotr Kowalewski
Spotkanie odbędzie się 19 października 2017 roku (czwartek)
o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27).

Pustki, stare huty, zwarte wsie o starym rodowodzie, leśne osiedla lub osiedla zaginione pod zwałami piasku.

Krajobraz kulturowy Kaszub to wypadkowa procesów naturalnych i działalności człowieka.

W trakcie prelekcji spróbujemy powędrować w różne rejony Kaszub i zobaczyć jak wzajemnie przenikały się oba czynniki.

Spojrzymy na krajobraz jako na zapis historii naturalnej i człowieka.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Krajobraz Kaszub