Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Wodny ogród Dolnego Miasta - szkolenie dla nauczycieli i edukatorów

 

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie terenowe
„Wodny ogród Dolnego Miasta”
które odbędzie się 5 października 2017 roku o godz. 14.30

Proponujemy Państwu edukacyjny spacer, który będzie wypadkową gry, lekcji a także rekreacyjnego wyzwania. Warto na ten czas wyzbyć się nieśmiałości i z ciekawością dziecka, poczuciem humoru i „otwartą głową” towarzyszyć nam w warsztatach inspirowanych grą miejską. Mamy nadzieję, że podchwycą Państwo pomysł prowadzenia z uczniami lekcji w naturze w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Dolne Miasto.

W samym centrum Gdańska, nieopodal Głównego Miasta, znajduje się wspaniały teren rekreacyjny z ogromnym potencjałem przyrodniczym. To miejsce spacerowe zarówno gdańszczan jak i turystów, którzy ośmieleni zrewitalizowaną częścią Dolnego Miasta, docierają tam z pobliskiego „Centrum”. Można je zwiedzać na wiele sposobów, także z poziomu kajaka. To teren z bogatym zapleczem przyrodniczym i dziedzictwem kulturowym, z elementami nowożytnych fortyfikacji. Szczególnie ceniony przez amatorów biegania, roweru czy rolek. Dziś zapraszamy Was na spacer przy historycznej fosie, zwyczajowo lecz błędnie zwanej „Opływem Motławy”, która jest częścią potężnego systemu obwarowań dawnego Gdańska. Przyroda pięknie przenika się tu z historią. Współczesność z przeszłością. Warto poznać kontekst istnienia tego miejsca i jego przyrodnicze oblicze.

Miejsce spotkania:

Wyjście z tunelu przystanku tramwajowego Akademia Muzyczna (linie 3, 8 i 9) w kierunku przeciwnym niż budynki Akademii Muzycznej.

Adresaci:

Nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, edukatorzy.

Zagadnienia: dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Dolnego Miasta, rośliny i zwierzęta związane
ze środowiskiem wodnym, drzewa i krzewy – rozpoznawanie i zastosowanie, ptaki miast…

Program szkolenia:

  • Powitanie uczestników - krótka informacja o CIEE;
  • Warsztaty terenowe w oparciu o scenariusz gry (trasa od okolic przystanku tramwajowego Akademia Muzyczna do bastionu św. Gertrudy);
  • Wymiana doświadczeń w dziedzinie przyrodniczej edukacji terenowej.

Całość szkolenia (ok. 2,5-3 godz.) będzie realizowana w terenie, zatem prosimy o odpowiedni strój.

Prowadzące szkolenie: Kamila Kubic i Jowita Kurach

Grę przygotowały edukatorki z Centrum, dziękujemy za wsparcie Stowarzyszeniu Opowiadacze Historii (którzy w osobie Prezesa Jacka Górskiego przygotowali dwie zagadki i służyli radą). Działalność Centrum, w tym stworzenie gry i realizację szkolenia finansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Prosimy o zapisy (nazwa szkolenia, imię i nazwisko, szkoła/instytucja/ngo, nr telefonu kontaktowego) drogą mailową na adres ciee@pomorskieparki.pl lub telefoniczną (58 301 80 99).

O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszenia. Osoby zakwalifikowane do udziału
w szkoleniu, w przypadku rezygnacji, proszone są o pilny kontakt, w celu umożliwienia zaproszenia osób z listy rezerwowej. Brak informacji o rezygnacji z udziału w warsztatach będzie skutkował poinformowaniem o zaistniałej sytuacji dyrekcji oraz wpisaniem na „specjalną listę”.

Kata do gry