Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Czerwiec 2012

Zielone pytanie w maju brzmiało następująco: „Ogrody zoologiczne są atrakcyjnymi miejscami rekreacji i edukacji, nie tylko dla najmłodszych. Proszę wymienić przynajmniej 4 inne funkcje, dla których tworzy się ogrody zoologiczne.”

Pierwsze ogrody zoologiczne powstawały już w starożytności a ich głównym celem było zapoznanie publiczności z ciekawymi osobliwościami świata fauny i flory. Postęp cywilizacyjny i wzrost świadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska przyczyniły się do ich ewolucji. Dzisiejsze ogrody zoologiczne spełniają wiele funkcji zgodnie z wytycznymi WAZA (Word Association of Zoos and Aquaria). Do najważniejszych celów zaliczyć można: szerzenie wiedzy naukowej o zwierzętach i roślinach, ochrona gatunkowa, popularyzacja idei ochrony przyrody, hodowla gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem, prowadzenie badań i prac naukowych z zakresu życia zwierząt, zoologii, zootechniki, weterynarii, tworzenie specyficznego mikroklimatu a tym samym podnoszenie atrakcyjności miasta, przechowywanie zwierząt do czasu, gdy bezpiecznie będzie można je przywrócić naturze. Odwiedzając ogrody zoologiczne mamy szansę zobaczyć na żywo (czasami i dotknąć) zwierzęta i rośliny z najdalszych zakątków naszego globu; należy pamiętać też o zasadach właściwego zachowania się i przestrzegać regulaminu zwiedzania.

Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali Bartosz Sikora z Wejherowa, Małgorzata Kowal z Gdańska, Tomasz Piotrowiak z Gostynia. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Oto następne pytanie:

„Jakie trzy gatunki roślin owadożernych występują na terenie Polski?”

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 czerwca 2012 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: ciee@ciee-gda.pl