Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Grudzień 2012

Zielone pytanie w listopadzie brzmiało następująco: „Proszę wymienić zasady jakich należy przestrzegać podczas leśnych wędrówek”

Bardzo atrakcyjnym i relaksującym sposobem spędzania wolnego czasu są leśne wędrówki. O każdej porze roku kompleksy leśne zachwycają wyjątkowością, dostarczają niezapomnianych wspomnień i doznań. W lesie wszyscy jesteśmy tylko gośćmi - uszanujmy prawa „gospodarzy”. Jedną z podstawowych zasad jakich należy przestrzegać jest poruszanie się tylko po wyznaczonych trasach, wybieramy szlaki dostosowane do naszych możliwości. Nie wolno nam niszczyć gniazd, nor, lęgowisk, mrowisk, jaj, ściółki! Zabrania się zabijania, dokarmiania, płoszenia i niepokojenia zwierząt, a także zrywania, ścinania, wykopywania, niszczenia roślin z terenów chronionych. Biwakowanie, rozpalanie ogniska dopuszczalne jest tylko w wyznaczonych miejscach, ale w okresie najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego obowiązuje całkowity zakaz używania ognia. Ważne jest bezpieczeństwo zwierząt i niezakłócanie im spokoju, zwłaszcza w okresie rozrodu i wychowywania młodych. Prowadząc obserwacje, fotografując lub filmując pamiętajmy o odpowiedniej odległości od przyrodniczego obiektu. Także z tego powodu obowiązuje zakaz puszczania psów luzem. Zachowajmy ciszę a usłyszymy przyrodę – szum drzew, śpiew ptaków, szmer strumyka... Przestrzegając tych zasad dajemy szansę innym ludziom, którzy po nas przyjdą (pojutrze, za tydzień, miesiąc, za 20 lat...) na odkrywanie uroków leśnej przyrody.

Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali: Beata Mikulska z Gdańska, Joanna Maszkowska z Łęgowa, Przemysław Żywotny z Gdańska. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Oto następne pytanie:

„Jakie funkcje pełnią drzewa w mieście?”

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 grudnia 2012 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: ciee@ciee-gda.pl