Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Kwiecień 2013

Zielone pytanie w lutym brzmiało następująco: Czy wszystkie jawory to klony? Czy może wszystkie klony to jawory? Prosimy o krótkie uzasadnienie.

Styczniowe pytanie okazało się być dużym wyzwaniem. Szanowni Państwo, wszystkie jawory to klony natomiast nie każdy klon jest jaworem. W systematyce nazwę „taksonu” określają dwa człony: nazwa rodzajowa w tym przypadku to „klon” oraz nazwa gatunkowa tu „jawor”. Wśród rodzaju klon znajdziemy zatem takie gatunki jak: klon pospolity, klon jawor, klon polny, klon jesionolistny.

Dziękujemy Państwu za otrzymane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali: Sławina Klimowicz oraz Agnieszka Kalinowska. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Oto następne pytanie: „Jakie rośliny „trzymają w ryzach”, stabilizują polskie wydmy? Proszę wymienić przynajmniej 3 przykłady”.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 marca 2013 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: ciee@pomorskieparki.pl