Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Kwiecień 2014

Zielone pytanie w marcu brzmiało następująco: „Jak nazywa się typ lasu rozwijający się wzdłuż brzegów cieków wodnych w dolinach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jakie gatunki drzew go budują?”

Lasy stanowią około 90 % powierzchni Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Pod względem botanicznej klasyfikacji dominującym zbiorowiskiem jest kwaśna buczyna niżowa. Jednak we właściwych sobie miejscach, na dnie dolin, wzdłuż potoków spotykamy wilgotne łęgi jesionowo-wiązowe oraz żyzne łęgi jesionowo-wiązowe. W dolinie meandrującego potoku Oliwskiego spotykamy łęg jesionowo-olszowy. Drzewostan tego zbiorowiska buduje głównie olcha czarna z domieszką  jesionu wyniosłego oraz sporadycznie klonu zwyczajnego, grabu pospolitego , czeremchy i wiązu. Warstwę krzewów tworzy leszczyna, kruszyna, trzmielina, porzeczka czerwona. 
(z nadesłanej odpowiedzi pani Teresy Talaśka).

Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi.

Laureatami konkursu zostali: Marcin Borowicz z Żukowa, Justyna Lisiecka z Gdańska oraz Teresa Talaśka z Czartołomia. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
Następne pytanie: „Wymień sześć zagrożeń dla składników środowiska przyrodniczego w mieście”.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 20 kwietnia 2014 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: k.koziel@pomorskieparki.pl