Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Lipiec 2012

Zielone pytanie w czerwcu brzmiało następująco: „Jakie trzy gatunki roślin owadożernych występują na terenie Polski?”

Na terenie naszego kraju występuje 11 gatunków (jeden gatunek ma dwa podgatunki) roślin owadożernych zaliczanych do 4 rodzajów. Rosiczki (Drosera rotundifolia, Drosera intermedia, Drosera anglica, Drosera x obovata) występują najczęściej na torfowiskach wysokich i przejściowych, rzadziej niskich, gdyż nie wytrzymują konkurencji ze strony traw. Wybierają miejsca słoneczne i podmokłe, o ubogim podłożu, gdzie niewiele gatunków roślin daje sobie radę. Rośliny te mogą występować również... na środku jeziora. Formy takie spotkać można w Słowińskim Parku Narodowym. Tłustosze (Pinguiculia alpina, Pinguiculia vulgaris) oprócz torfowisk rosną też przy górskich strumieniach i wodospadach. Na okolicznych kamieniach nie ma najczęściej podłoża, a jeśli już jest, to ma grubość kilku milimetrów. To jednak wystarcza tłustoszom, by się na takiej skale ukorzenić. Pływacze (Utricularia vulgaris, Utricularia minor, Utricularia intermedia, Utricularia ochroleuca, Utricularia australis syn. Utricularia neglecta) żyją w niewielkich, płytkich jeziorach, stawach i starorzeczach. Dzięki przebywaniu przy powierzchni wody, mają światło, natomiast pokarm zdobywają łapiąc rozwielitki i inne drobne zwierzątka planktonowe. Pływacze można spotkać czasem w wielkich skupiskach w towarzystwie rosiczek. Takie "ławice" łatwo poznaje się po żółtych kwiatach Utricularia. Aldrowanda (Aldrovanda vesiculosa) rośnie zaledwie na kilkunastu stanowiskach w Polsce, a w dodatku występuje pojedynczo. Jest gatunkiem ustępującym. Wszystkie rośliny owadożerne są chronione, ilość miejsc gdzie mają szansę przeżyć sukcesywnie maleje. Spowodowane jest to osuszaniem bagien, zaprzestaniem koszenia traw i intensywnym nawożeniem pół.

Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali Martyna Sikora i Jonasz Różański z Domu Kultury w Rudzie Śląskiej, Tomasz Pawlik z Bytomia, Anna Kokoczka z Jasła. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Oto następne pytanie:

„Proszę wymienić 5 rezerwatów przyrody znajdujących się w gminie Gdańsk”

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 lipca 2012 r.
na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: ciee@ciee-gda.pl