Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Maj 2012

Zielone pytanie w kwietniu brzmiało następująco: „Proszę podać po trzy przykłady rodzimych gatunków motyli dziennych i nocnych”

Motyle (Lepidoptera) należą do liczącej kilka milionów gatunków gromady owadów. Istnieją różne podziały motyli, gdyż ich świat jest niezwykle zróżnicowany: spotkać można osobniki małe, duże, bardziej lub mniej kolorowe, dzienne i nocne (ćmy). Motyle zaraz po chrząszczach stanowią drugą co do liczebności grupę owadów – na świecie opisano około 200 tysięcy gatunków. W Polsce istnieje przynajmniej 150 gatunków motyli dziennych i ponad 3 tysiące ciem. Należy pamiętać, że co roku są odkrywane i opisywane nowe osobniki. W ramach jednego gatunku motyle mogą mieć nawet po kilka nazw polskich, dlatego aby uniknąć nieporozumień należy stosować nazwy naukowe (łacińskie). Przykładowe motyle występujące w naszym kraju: – dzienne: rusałka pawik (Inachis io), listkowiec cytrynek (Gonepteryx rhamni), paź królowej (Papilio machaon); – nocne: zawisak powojowiec (Agrius convolvuli), zmierzchnica trupia główka (Acherontia atropos), pawica gruszówka (Saturnia pyri).

Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali Anna Hałabis z Gdańska, Łukasz Fuglewicz z Sosnowca, Barbara Ziemer z Tychów. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Oto następne pytanie:

„Ogrody zoologiczne są atrakcyjnymi miejscami rekreacji i edukacji, nie tylko dla najmłodszych. Proszę wymienić przynajmniej 4 inne funkcje, dla których tworzy się ogrody zoologiczne.”

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 maja 2012 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: ciee@ciee-gda.pl