Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Maj 2014

Zielone pytanie w kwietniu brzmiało następująco: „Wymień sześć zagrożeń dla składników środowiska przyrodniczego w mieście”. Poniżej zaproponowane przez Państwa zagrożenia:

- Bariery w formie ogrodzeń (mury, płoty) także te przecinające doliny miejskich potoków (utrudniają migrację zwierząt)

- Odpady, zanieczyszczają środowisko (glebę, wodę…) Często odpadami żywią się zwierzęta, jeśli to zepsute resztki – może dochodzić do zatruć. Wyrzucane plastikowe elementy mogą powodować udławienie/uduszenie

- Zasolenie – szczególnie w trakcie zimy w wyniku odśnieżania olbrzymie ilości soli trafiają do gleby.

- Zanieczyszczenia powietrza spowodowane wytężonym ruchem miejskim, paleniem w piecach domowych.

- Remonty budynków przy których tracą siedliska ptaki i nietoperze

- Intensywna wycinka drzew, tzw pielęgnacja

- Osuszanie terenów podmokłych, zasypywanie małych oczek

- Wybetonowywanie/asfaltowanie całych przestrzeni miejskich – brak miejsc biologicznie czynnych

Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi.

Laureatami konkursu zostali: Łukasz Fuglewicz z Sosnowca, Justyna Cegiełka z Gdyni. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
Następne pytanie: „Wymień przynajmniej 4 gatunki roślin budujących miejskie trawniki”.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 20 maja 2014 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: k.koziel@pomorskieparki.pl