Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Marzec 2013

Zielone pytanie w marcu brzmiało następująco: Jakie rośliny „trzymają w ryzach”, stabilizują polskie wydmy? Proszę wymienić przynajmniej 3 przykłady.

Istnieje wiele roślin, które są zdolne zatrzymać i „ujarzmić” wydmę. Należą do nich przedstawiciele roślinności piaskolubnej (psammofity), które dzięki zatrzymywaniu ziarenek lotnego piasku, przyczyniają się do stabilizacji wydm. Pionierami są rukwiel nadmorska i honkenia piaskowa, które pojawiają się tuż przy krawędzi plaży. Honkenia piaskowa przeciwstawia się przysypującemu ją piaskowi poprzez pospieszne wykształcanie pędów nad jego powierzchnią. Na krawędzi plaży występują trawy z silnymi rozłogami: wydmuchrzyca piaskowa oraz piaskownica zwyczajna. Wydmuchrzyca piaskowa jest mniej odporna na zasypywanie piaskiem niż piaskownica zwyczajna, jednak jej gęste płaty są skutecznym sposobem na utrzymanie piasku i dlatego są wykorzystywane do umacniania wydm nad Bałtykiem. Z upływem czasu na wydmie białej pojawiają się inne trawy: kostrzewa czerwona w odmianie piaskowej i szczotlicha siwa. Ponadto towarzyszą im m. in. turzyca piaskowa, groszek nadmorski, lnica wonna, przelot pospolity, kocanki piaskowe, jasieniec oraz prawnie chroniony mikołajek nadmorski. Z biegiem czasu wydma biała szarzeje, gdyż zabarwiają ją cząstki próchnicy, powstałe z obumarłej materii organicznej i pojawiają się kolejne rośliny ją stabilizujące. Do najważniejszych z nich należy wrzos pospolity, bażyna czarna, borówka bagienna oraz sosna zwyczajna. Mocny system korzeniowy sosen oraz liczne krzewinki borówek, wrzosu i bażyny trzymają w ryzach piasek wydmowy. Żródła: Polskie Parki Narodowe A. i W. Bilińscy; Spotkania przyrodą, Słowiński Park Narodowy – przewodnik kieszonkowy.

Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali: Ewa Talaśka z Czartołomia, rodzeństwo Amelia i Mikołaj Beśka z Sopotu oraz Anna Furman z Niepoczołowic. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Oto następne pytanie: „Jeziora lobeliowe są „perełką” przyrody, czy wiedzą Państwo z jakich powodów są tak cenne?”

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 kwietnia 2013 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: ciee@pomorskieparki.pl