Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Październik 2013

Zielone pytanie we wrześniu brzmiało następująco: Jakiego gatunku drzewa można spotkać najczęściej przemierzając zbocza Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego?

Lasy stanowią około 90 % powierzchni Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Pod względem botanicznej klasyfikacji dominującym zbiorowiskiem jest kwaśna buczyna niżowa. Mniejszy udział ma żyzna buczyna niżowa oraz mezotroficzna kwaśna dąbrowa typu pomorskiego. Najmniej jest grądów, łęgów, borów bagiennych i brzezin bagiennych. Wśród drzew rodzimych największe znaczenie w lasach Parku mają: buk pospolity, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata i omszona, olsza czarna, grab pospolity i jesion wyniosły. Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem drzewa w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym jest sosna zwyczajna, która była intensywnie sadzona do celów gospodarczych. Poza nią w tworzeniu lasu mają także udział inne gatunki iglaste, introdukowane tu z innych rejonów Polski: świerk pospolity i modrzew europejski czy pochodzące z innych kontynentów, m.in. jedlica zielona (daglezja), sosna wejmutka oraz modrzew japoński.

Źródło:

  • Pakiet informacyjny Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Część: Trójmiejski Park Krajobrazowy. Słupsk 2012
  • Wilga M.S., Trójmiejski Park Krajobrazowy. Wydawnictwo Gdańskie 1998
Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali: Mateusz Nostitz-Jackowski z Gdańska, 
Małgorzata Caban z Rynu oraz Jakub Formella z Niepoczołowic.
 
Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
 
Oto następne pytanie: „Jaką funkcję pełnią rośliny w rzece?”
 
Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 października 2013 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: stazysta.ciee@pomorskieparki.pl