Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Styczeń 2012

Zielone pytanie w grudniu brzmiało następująco: „Czy budki lęgowe są potrzebne ptakom podczas zimy?”.

Budki lęgowe są wykorzystywane przez ptaki głównie w sezonie rozrodczym do budowy gniazd. Nie należy ich jednak zdejmować przed zimą a jedynie wyczyścić, aby nie rozwijały się drobnoustroje. Podczas chłodnych dni w domkach ptaki znajdują schronienie przed deszczem, śniegiem i zimnem.

Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobowie, Beata Kowitz z Kolbud oraz Stanisława Dymecka z Gdańska. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Oto następne pytanie:

„Jakie gatunki drzew iglastych najczęściej wybieramy na drzewko bożonarodzeniowe”?

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 stycznia 2011 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: ciee@ciee-gda.pl