Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Styczeń 2013

Zielone pytanie w grudniu brzmiało następująco: „Jakie funkcje pełnią drzewa w mieście?”
 
Drzewa w mieście spełniają taką rolę jak każda inna zieleń, ale na dużo większą skalę. Do najważniejszych funkcji zalicza się: wzbogacenie różnorodności biologicznej, stworzenie warunków życia dla roślin i wielu zwierząt takich jak ptaki, wije i owady, współkształtowanie klimatu – m.in. pochłanianie dwutlenku węgla i zatrzymywanie w listowiu zanieczyszczeń pyłowych, ochrona podłoża przed erozją oraz utratą wody z opadów. Ważnym aspektem jest sadzenie drzew wzdłuż nowych dróg - pokazują, lepiej niż znaki drogowe, dokąd droga prowadzi, gdzie będzie zakręt. Zimą tworzą ścianę przeciwśnieżną, uniemożliwiając przemieszczanie się zasp. Latem zacieniają jezdnię, obniżając temperaturę, co nie tylko pomaga utrzymać w dobrym stanie asfalt, ale wpływa też na oszczędność energii w klimatyzowanych samochodach. Niedoceniana jest ich rola w tworzeniu krajobrazu, czy we wpływie na zmysły człowieka – uspokajający szum listowia, zieleń kojąca dla oczu, tłumienie hałasu, wydzielanie rozmaitych substancji np. olejków eterycznych. Do najlepiej działających na człowieka drzew należy brzoza. Zaleca się wręcz, by przytulać się do tego gatunku. Podobnie działają na nas lipy, jałowce i sosny. Wiele kontrowersji budzi również przycinanie koron drzew, ważne aby pamiętać, że człowiek nie nada drzewu lepszego kształtu niż natura.
 
Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali: Ksenia Przybyś z Gdańska, Łukasz Fuglewicz z Sosnowca, Krzysztof Skrzypski z Gdańska. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
 
Oto następne pytanie:
 
„Na czym polega proces kompostowania i co powstaje w jego rezultacie? Czy mieszkając w mieście możemy „produkować” własny kompost?”
 
Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 stycznia 2013 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: ciee@ciee-gda.pl