Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Wrzesień 2012

Zielone pytanie w sierpniu brzmiało następująco: „Do jakich gatunków mięczaków należą muszle, które znajdujemy na polskich plażach?”

Muszla – jeden z najbardziej zadziwiających tworów natury. Z chemicznego punktu widzenia jest to zewnętrzny szkielet mięczaka zbudowany głównie z węglanu wapnia (CaCO3). Dzięki niewielkim rozmiarom, ciekawym wzorom, różnorodności barw i kształtów muszle znakomicie nadają się do tworzenia domowych kolekcji. Większość z nich wytwarzają przedstawiciele dwóch gromad mięczaków: ślimaki i małże. Na naszych plażach najczęściej spotykamy, wyrzucane przez fale, muszle małży bałtyckich takich jak: sercówka bałtycka (Cerastoderma glaucum), rogowiec bałtycki (Macoma balthica), małgiew piaskołaz (Mya arenaria) i omułek jadalny (Mytilus edulis). Jednak miejscami można także znaleźć muszle ślimaka wodożytki pospolitej (Hydrobia ulvae). Natomiast w pobliżu ujścia rzek natrafić możemy na muszle mięczaków słodkowodnych: błotniarki jajowatej (Lymnaea peregra), zawójki pospolitej (Valvata piscinalis), żyworodki rzecznej (Viviparus viviparus), skójki malarzy (Unio pictorum) i racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha). Czasami na muszlach występują wapienne „narośla”. Są to domki pąkli (Balanus improvisus), jedynych skorupiaków prowadzących osiadły tryb życia.

Trwają wakacje, urlopy i wyjazdy, dlatego warto zapoznać się przepisami dotyczącymi przewozu przez granice egzotycznych pamiątek. Przewożąc element fauny czy flory należy upewnić się, że nie podlega on ochronie. Przez granicę nie wolno przewozić okazów CITES w tym koralowców i muszli.

Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali: Małgorzata Caban z Ryn, Amelia i Mikołaj Beśka z Sopotu oraz Waldemar Kubic z Malborka. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Oto następne pytanie:

„Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego realizuje projekt odtworzenia kolonii pewnego płetwonogiego ssaka na polskim wybrzeżu. Co roku wyleczone osobniki oraz potomstwo hodowlanego stada wypuszczane są do wód Bałtyku. O jaki gatunek chodzi?”

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 września 2012 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: ciee@ciee-gda.pl