Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Wrzesień 2014

Zielone pytanie w sierpniu brzmiało następująco : „Jakie formy ochrony przyrody mogą zaistnieć w obrębie miast? Podaj dwa przykłady z terenu Trójmiasta lub własnej okolicy.”
Na terenie miasta Gdańska istnieje kilka form ochrony przyrody, znajdują się tu między innymi:
- Użytki ekologiczne (chroniące np nietoperze czy murawy kserotermiczne - 12 sztuk)
- Pomniki przyrody (258 – dane z 2013 roku)
- Na obszarze Gdańska znajduje się pięć rezerwatów przyrody
- Gatunki chronione (Według zebranych informacji, na terenie Gdańska stwierdzono występowanie 41 gatunków roślin naczyniowych, grzybów i porostów uznanych za chronione. Wśród nich 29 gatunków jest objętych ochrona całkowitą, 12 gatunków jest objętych ochroną częściową)
- Na terenie Gdańska istnieją trzy obszary chronionego krajobrazu
Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi.
Laureatami konkursu zostali: Lucyna Pilacka z Gdańska oraz Anna Borowicz z Żukowa. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
Następne pytanie: W tym roku Trójmiejski Park Krajobrazowy obchodzi 35 urodziny. Park ten jest wspaniałym miejscem wytchnienia i „zielonych kontemplacji” dla wielu osób. Prosimy o nadsyłanie opisu (dla chętnych także ze zdjęciami) Państwa ulubionych miejsc z terenu TPK i powodów dla których szczególnie te zakątki są bliskie Państwa sercom.


Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 20 września 2014 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, e-mail: k.koziel@pomorskieparki.pl