Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Pracownicy Centrum

Jowita Kurach 
kierownik Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
tel. 727 660 059
Kamila Kubic
tel. 58 301 80 99, 785 898 621

Marcin Węsiora
e-mail: m.wesiora@pomorskieparki.pl
tel. 58 301 80 99