Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

„Re-bombka” – warsztaty tworzenia ozdób inspirowanych naturą.

Tradycja własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych jest nadal żywa w naszym kraju. Pragnąc ją podtrzymywać, namawiamy do tworzenia ozdób choinkowych z naturalnych materiałów oraz tych nadających się do recyklingu. Podczas zajęć spróbujemy rozpoznać drzewa i krzewy, z których pochodzą owoce, szyszki lub liście wykorzystywane do tworzenia prac a także posłuchamy ciekawostek na ich temat.

                Zachęcamy do zapoznania się z alternatywnymi metodami powtórnego wykorzystania materiałów, które na pierwszy rzut oka wydają się niepotrzebne, kształtując w ten sposób postawy przyjazne środowisku naturalnemu. Jest to wyśmienita okazja do rozwoju kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych.

Prowadzący: Kamila Kubic, Jowita Kurach
Odbiorcy: klasy IV-VI szkół podstawowych, kółka przyrodnicze, zastępy harcerskie i inne grupy zorganizowane. Ze względu na wielkość sali edukacyjnej grupa może liczyć maksymalnie 20 osób.
Czas trwania zajęć: około 1,5 godziny
Miejsce: siedziba CIEE (ul. Polanki 51, Gdańsk Oliwa)
Realizacja: terminy do ustalenia telefonicznie lub mailowo

Prosimy grupy o przyniesienie na zajęcia dodatkowych surowców naturalnych (np. szyszek, żołędzi, patyków z plaży, sznurków  lnianych, konopnych) i wtórnych (kartoników, sreberek po czekoladkach…). Centrum zapewni część surowców oraz materiały plastyczne (np. kleje).

Zajęcia obejmują:

  • warsztaty plastyczne
  • ćwiczenia z materiałem biologicznym – rozpoznawanie z jakich drzew/krzewów pochodzą surowce naturalne;
  • prezentację multimedialną, przykłady inspirujące do pracy
  • konkurs z nagrodami.

Cele i efekty dydaktyczne

Cel ogólny: tworzenie ozdób świątecznych z surowców naturalnych i wtórnych połączone z nauką rozpoznawania gatunków drzew.                                                                    

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować gatunki drzew i krzewów powszechnie występujące w Polsce, których owoce, szyszki lub liście można wykorzystać do tworzenia ozdób świątecznych;
  • potrafi wykorzystać cechy takie jak: kształt liści, wygląd owoców jako pomoc do oznaczania gatunku;
  • wzbogaca i utrwala przyrodniczy aparat leksykalny (nowe pojęcia – np. bukiew);
  • potrafi dostrzec korzyści płynące z obecności drzew w życiu człowieka – np. estetyczne;
  • potrafi wykorzystać surowce naturalne i wtórne do kreatywnego tworzenia ozdób choinkowych.