KASZUBSKIE KRAJOBRAZY: architektonicznie w Szymbarku - wystawa prac studentów 3 semestru Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i studentów programu Erasmus/ projekt Rural Design

Data: 04-04-2022

kiedy:

21.04-05.05.2022.r.

wernisaż: 17:00, 21.04.2022.r. podczas prelekcji dr inż. arch. Agnieszki Kurkowskiej KASZUBSKIE KRAJOBRAZY: architektonicznie w Szymbarku. Na prelekcję obowiązują zapisy, szczegóły w zaproszeniu.

gdzie:

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, Gdańsk, ul. Polanki 51

opis:

Wystawa oparta jest o prace studentów zrealizowane w ramach przedmiotu „Rural Design” (prowadzący: dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska, mgr. inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska, mgr. inż. arch. Bahaa Bou Kalfouni). Projekt podejmuje analizy krajobrazowe przestrzeni Szymbarka osadzonego wśród malowniczych wzgórz i wzniesień. Autorzy projektów zaproponowali obiekty architektoniczne wzmacniające regionalne wartości i uzupełniające aktualny program funkcjonalny miejscowości. Zapraszamy do odwiedzania!

zawartość wystawy:

prace studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i programu Erasmus| trzeci semestr roku akademickiego 2021/ 2022 | projekty wykonane w ramach przedmiotu Rural Design w Katedrze Projektowania Środowiskowego

kuratorzy:

dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska, mgr. inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska, mgr. inż. arch. Bahaa Bou Kalfouni

KASZUBSKIE KRAJOBRAZY: architektonicznie w Szymbarku - plakat zapraszający na wystawę