Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Zielone pytanie w marcu brzmiało następująco: „W ostatnich miesiącach media dużo uwagi poświęcają zagadnieniom niskiej emisji, energetyki odnawialnej. Pada często pojęcie prosumenta. Kim jest prosument?”

Prosument (ang. prosumer) zajmuje się produkcją na własny użytek, czyli konsumuje to, co sam wyprodukuje. Pojęcie to wprowadził pod koniec lat 70. amerykański futurysta, Alvin Toffler. Dziś słowa prosument używa się nawet wobec osób, które posiadają szeroką wiedzę na temat danych produktów czy usług, wykorzystują ją podczas zakupów i dzielą się nią z innymi; działają (głównie poprzez Internet) na rzecz zmiany kierunku rozwoju danej firmy, albo jej promocji. Odpowiadając zatem już konkretnie na pytanie konkursowe, prosument to osoba, która korzysta z energii, którą sama wytworzyła/wyprodukowała za pośrednictwem mikroinstalacji np  wiatraka, ogniwa fotowoltaicznego,  kolektora słonecznego itp.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi.

Laureatami konkursu zostali: Beata Kowitz z Kolbud, Jakub Formella z Niepoczołowic oraz  Joanna Antoniewicz z Warszawy. Dziękujemy Państwu za odpowiedzi i czekamy na kolejne. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Następne pytanie: W jaki sposób można oszacować wiek drzewa?

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 20 kwietnia 2015 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, e-mail: k.koziel@pomorskieparki.pl