Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Prowadzący: Kamila Kubic, Jowita Kurach
Odbiorcy: klasy IV-VI szkół podstawowych, klasy gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne
Czas trwania zajęć: około 1 godziny
Miejsce: okolice siedziby CIEE (ul. Polanki 51, Gdańsk Oliwa)
Realizacja: terminy do ustalenia telefonicznie

Zajęcia obejmują:
- Warsztaty terenowe;
- „burzę mózgów”;
- dyskusję;
- gry i zabawy dydaktyczne;
- ćwiczenia z materiałem biologicznym;
- konkurs z nagrodami.

Cele i efekty dydaktyczne:

Cel ogólny: nauka rozpoznawania najpopularniejszych gatunków drzew

Cele szczegółowe: Uczeń:
- potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować gatunki drzew i krzewów powszechnie występujące w Polsce;
potrafi wykorzystać cechy takie jak: kształt i wygląd liści/igieł, wygląd kory, owoców, kwiatów, pokrój drzewa itp. jako pomoc/narzędzie do oznaczania gatunku;
- wzbogaca i utrwala przyrodniczy aparat leksykalny (nowe pojęcia);
- potrafi dostrzec korzyści płynące z obecności drzew w życiu człowieka – estetyczne, kulturowe, gospodarcze;
- zna taksony dendrologiczne rodzime i obce we florze Polski;
- kształtuje umiejętność postrzegania kompleksów leśnych jako ważnych ekosystemów.