Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Dojrzały Smak Przygody 2019
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

 „Wędrówki zwierząt na przykładzie ptaków”

Zajęcia terenowe lub na sali edukacyjnej skierowane do wszystkich etapów nauczania;

Zajęcia obejmują:
- prezentacja multimedialna/ zajęcia terenowe w okolicy CIEE, praca z kartami pracy;
- naukę rozpoznawania ptaków;
- charakterystykę przyczyn migracji zwierząt;
- charakterystykę tras i sposobów migracji ptaków:
- gatunki migrujące i osiadłe.

Cel ogólny: Czym jest migracja zwierząt.

Cele szczegółowe; Uczeń:
- potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować przyczyny migracji ptaków.
- potrafi opisać pojęcie niepokoju migracyjnego;
- potrafi wymienić przygotowania ptaków do migracji;
- potrafi wskazać trasy migracji i gatunki osiadłe i migrujące;
- potrafi wymienić zagrożenia w trakcie migracji.