Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

W samym sercu Gdańska, w pobliżu najważniejszych szlaków komunikacyjnych, znajduje się teren Fortu Góry Gradowej. To niezwykłe i tajemnicze miejsce. Pełne dziewiczych walorów, cichych zakątków, niedopowiedzianych historii. Zdominowane przez Przyrodę.  Proponujemy warsztaty, które są wypadkową gry,  lekcji a także rekreacyjnego wyzwania. Które staną się zachętą do organoleptycznego doświadczania przyrody. Warto na ten czas wyzbyć się nieśmiałości i z ciekawością dziecka, poczuciem humoru i „otwartą głową” towarzyszyć nam w warsztatach inspirowanych grą miejską.

Prowadzący: Kamila Kubic, Jowita Kurach
Odbiorcy: klasy IV-VI szkół podstawowych, klasy gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne
Czas trwania zajęć: około 1,5 godziny
Miejsce: Centrum Hewelianum, okolice Góry Gradowej (miejsce spotkania Dworzec PKS w Gdańsku)
Realizacja: terminy do ustalenia telefonicznie

Zajęcia obejmują:
- zajęcia w terenie z wykorzystaniem karty do gry miejskiej;
- „burzę mózgów”;
- dyskusję;
- ćwiczenia z materiałem biologicznym;

Cele i efekty dydaktyczne:

Cel ogólny: Pokazanie uczniom złożoności świata przyrody w mieście

Cele szczegółowe: Uczeń:
- potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować gatunki drzew i krzewów powszechnie występujące w Polsce;
- potrafi wykorzystać cechy takie jak: kształt i wygląd liści/igieł, wygląd kory, owoców, kwiatów, pokrój drzewa itp. jako pomoc/narzędzie do oznaczania gatunku;
- wzbogaca i utrwala przyrodniczy aparat leksykalny (nowe pojęcia);
- potrafi dostrzec korzyści płynące z obecności drzew w życiu człowieka – estetyczne, kulturowe, gospodarcze;
- zna taksony dendrologiczne rodzime i obce we florze Polski;
- potrafi zmierzyć powierzchnię danej przestrzeni;
- poznaje gatunki ptaków spotykanych w miastach;