Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Dojrzały Smak Przygody 2019
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Prowadzący: Marcin Węsiora
Odbiorcy: klasy II-VI szkół podstawowych, klasy gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne
Czas trwania zajęć: 45 min do 1,5 godziny
Miejsce: w zależności od wybranego scenariusza podanego poniżej.
Realizacja: terminy do ustalenia telefonicznie

Zajęcia na sali edukacyjnej skierowane przede wszystkim do uczniów klas VI i gimnazjalnych;

Zajęcia obejmują:
- prezentacja multimedialna, praca z kartami pracy;
- Charakterystyka ptaków jako odrębnej gromady kręgowców;
- Różnice i podobieństwa ptaków z innymi gromadami zwierząt;
- ptaki i ludzie;
- ptaki we współczesnym świecie

Cel ogólny: Zapoznanie z gromadą ptaków.

Cele szczegółowe; Uczeń:
- potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować gromadę ptaków.
- potrafi wymienić cechy różniące ptaki od innych grup kręgowców;
- potrafi wymienić rolę ptaków w przyrodzie;
- potrafi wskazać rolę ptaków w świcie człowieka;
- potrafi wymienić i scharakteryzować niebezpieczeństwa, które zagrażają ptakom w dzisiejszym świecie;