Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Prowadzący: Marcin Węsiora
Odbiorcy: klasy IV-VI szkół podstawowych, klasy gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne
Czas trwania zajęć: około 1,5 godziny
Miejsce: okolice siedziby CIEE (ul. Polanki 51, Gdańsk Oliwa) – Dolina Samborowo.
Realizacja: terminy do ustalenia telefonicznie

Zajęcia obejmują:
- zajęcia w terenie z wykorzystaniem kart pracy;
- rozpoznawanie i poszukiwanie śladów i tropów zwierząt;
- omówienie śladów;
- gry i zabawy edukacyjne;

Cele i efekty dydaktyczne:

Cel ogólny: Nauka rozpoznawania śladów obecności zwierząt.

Cele szczegółowe: Uczeń:
- potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować gatunki zwierząt występujące w lesie.
- potrafi odnajdywać ślady obecności zwierząt w swoim otoczeniu;
- potrafi wskazać cechy charakterystyczne śladów i dopasować je do gatunków zwierząt;
- potrafi wymienić i scharakteryzować zagrożenia: człowiek-zwierzę i zwierzę-człowiek;