Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Dojrzały Smak Przygody 2019
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

„Zimowe dokarmianie ptaków”

Zajęcia na sali edukacyjnej i w okolicy CIEE skierowane do wszystkich etapów nauczania; zajęcia prowadzone w miesiącach październik- marzec.

Zajęcia obejmują:
- prezentacja multimedialna/ zajęcia terenowe w okolicy CIEE, praca z kartami pracy;
- naukę rozpoznawania ptaków;
- charakterystykę przyczyn migracji zwierząt;
- charakterystykę i opis gatunków ptaków spotykanych przy karmniku;
- gatunki migrujące i osiadłe;
- warunki właściwego dokarmiania ptaków.

Cel ogólny: Jak właściwie dokarmiać ptaki zimą.

Cele szczegółowe; Uczeń:
- potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować przyczyny migracji ptaków:
- potrafi wymienić i scharakteryzować wady i zalety dokarmiania ptaków;
- potrafi wskazać trasy migracji i gatunki osiadłe i migrujące;
- potrafi wymienić zasady właściwego dokarmiania ptaków.