Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Mikroskopia – ogromny postęp w biologii.

Wynalezienie mikroskopu umożliwiło obserwację skrytych dotąd przed ludzkich okiem mikroorganizmów. Pozwoliło na odkrycie nieznanego dotąd świata roślin, zwierzą grzybów i innych organizmów. Stało się też punktem zapalnym do szukania coraz mniejszych i bardziej elementarnych składowych naszego świata. W biologii przyczyniło się do odkrycia m. in. Bakterii co spowodowało rozwój nowych gałęzi nauki takich jak mikrobiologia czy immunologia. Zapraszamy do wspólnego zajrzenie w ten fascynujący mikroświat.

Prowadzący: Marcin Węsiora
Odbiorcy: od czwartej klasy szkoły podstawowej.
Czas trwania zajęć: ok 1,5 godziny
Miejsce: Siedziba CIEE.
Realizacja: terminy do ustalenia telefonicznie!

Zajęcia na sali edukacyjnej;

Zajęcia obejmują:

- omówienie rodzajów mikroskopów i budowy mikroskopu optycznego;
- pracę z mikroskopami optycznymi (nauka budowy i obsługi);
- Obserwację gotowych preparatów mikroskopowych;
- Tworzenie własnych preparatów od obserwacji zawiesin wodnych po wykonanie przekroju elementów rośliny/porostu;
- omówienie roli i przydatności mikroskopii w biologii;

Cel ogólny: Zapoznanie z rolą mikroskopii w biologii.

Cele szczegółowe obejmują:
- potrafi wymienić rodzaje mikroskopów;
- potrafi opisać budowę mikroskopu i rolę podstawowych elementów;
- potrafi wymienić obsługiwać mikroskop optyczny;
- potrafi tworzyć podstawowe preparaty mikroskopowe;
- potrafi wskazać rolę wynalezienia mikroskopu w biologii