Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Ptaki - fenomen świata zwierząt

Ptaki to jedne z najbardziej niezwykłych zwierząt na świecie. Z jednej strony łatwe do usłyszenia, z drugiej zaś bardzo skryte. Znajdziemy wśród nich takie, które całe życie spędzają w miejscu wyklucia jak i te, które co roku pokonują tysiące kilometrów. Trafimy na takie, które ciężko będzie zobaczyć, jak i takie które dostrzeżemy łato nawet w leśnej gęstwinie. W trakcie zajęć postaramy się poznać nieco bliżej te niezwykłe zwierzęta.

Prowadzący: Marcin Węsiora
Odbiorcy: uczestnicy w wieku 5 do 100+ lat.
Czas trwania zajęć: 45 min do 1,5 godziny ( w zależności od wybranego tematu i wieku grupy)
Miejsce: Siedziba CIEE i okolica.
Realizacja: terminy do ustalenia telefonicznie!

Zajęcia terenowe lub na sali edukacyjnej skierowane do wszystkich etapów nauczania;

Zajęcia obejmują:
- prezentacja multimedialna/ zajęcia terenowe w okolicy CIEE, praca z kartami pracy;
- Charakterystyka ptaków jako odrębnej gromady kręgowców;
- Różnice i podobieństwa ptaków z innymi gromadami zwierząt;
- naukę rozpoznawania ptaków;
- ptaki we współczesnym świecie

Cel ogólny: Zapoznanie z gromadą ptaków.

Cele szczegółowe obejmują zagadnienia podane poniżej oraz dodatkowe związane z konkretnymi tematami (podanymi poniżej):
- potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować gromadę ptaków.
- potrafi wymienić cechy różniące ptaki od innych grup kręgowców;
- potrafi wymienić rolę ptaków w przyrodzie;
- potrafi wskazać rolę ptaków w świecie człowieka;
- potrafi wymienić i scharakteryzować niebezpieczeństwa, które zagrażają ptakom w dzisiejszym świecie;

„Wędrówki zwierząt na przykładzie ptaków”
Zajęcia obejmują:
- charakterystykę przyczyn migracji zwierząt;
- charakterystykę tras i sposobów migracji ptaków:
- gatunki migrujące i osiadłe.
Cel ogólny; uczeń:
- Czym jest migracja zwierząt.
- potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować przyczyny migracji ptaków.
- potrafi opisać pojęcie niepokoju migracyjnego;
- potrafi wymienić przygotowania ptaków do migracji;
- potrafi wskazać trasy migracji i gatunki osiadłe i migrujące;
- potrafi wymienić zagrożenia w trakcie migracji.

„Zimowe dokarmianie ptaków”
Zajęcia prowadzone od października do marca!      
Zajęcia obejmują:
- charakterystykę i opis gatunków ptaków spotykanych przy karmniku;
- gatunki migrujące i osiadłe;
- warunki właściwego dokarmiania ptaków.
Cele szczegółowe; uczeń:
- potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować przyczyny migracji ptaków:
- potrafi wymienić i scharakteryzować wady i zalety dokarmiania ptaków;
- potrafi wskazać trasy migracji i gatunki osiadłe i migrujące;
- potrafi wymienić zasady właściwego dokarmiania ptaków.