Ptaki - fenomen świata zwierząt

Ptaki to jedne z najbardziej niezwykłych zwierząt na świecie. Z jednej strony łatwe do usłyszenia, z drugiej zaś bardzo skryte. Znajdziemy wśród nich takie, które całe życie spędzają w miejscu wyklucia jak i te, które co roku pokonują tysiące kilometrów. Trafimy na takie, które ciężko będzie zobaczyć, jak i takie, które dostrzeżemy łato nawet w leśnej gęstwinie. W trakcie zajęć postaramy się poznać nieco bliżej te niezwykłe zwierzęta.

Prowadzący: Marcin Węsiora
Odbiorcy: uczestnicy w wieku 5 do 100+ lat.
Czas trwania zajęć: 45 min do 1,5 godziny ( w zależności od wybranego tematu i wieku grupy)
Miejsce: Siedziba CIEE i okolica.
Realizacja: terminy do ustalenia telefonicznie!

Zajęcia terenowe lub na sali edukacyjnej skierowane do wszystkich etapów nauczania;

Zajęcia obejmują:

 • Prezentacja multimedialna/ zajęcia terenowe w okolicy CIEE, praca z kartami pracy;
 • Charakterystyka ptaków jako odrębnej gromady kręgowców;
 • Różnice i podobieństwa ptaków z innymi gromadami zwierząt;
 • Naukę rozpoznawania ptaków;
 • Ptaki we współczesnym świecie

Cel ogólny: Zapoznanie z gromadą ptaków.

Cele szczegółowe obejmują zagadnienia podane poniżej oraz dodatkowe związane z konkretnymi tematami (podanymi poniżej):

 • potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować gromadę ptaków.
 • potrafi wymienić cechy różniące ptaki od innych grup kręgowców;
 • potrafi wymienić rolę ptaków w przyrodzie;
 • potrafi wskazać rolę ptaków w świecie człowieka;
 • potrafi wymienić i scharakteryzować niebezpieczeństwa, które zagrażają ptakom w dzisiejszym świecie;

„Wędrówki zwierząt na przykładzie ptaków”

Zajęcia obejmują:

 • charakterystykę przyczyn migracji zwierząt;
 • charakterystykę tras i sposobów migracji ptaków:
  • gatunki migrujące
  • osiadłe.

Cel ogólny; uczeń:

 • Czym jest migracja zwierząt.
 • Potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować przyczyny migracji ptaków.
 • Potrafi opisać pojęcie niepokoju migracyjnego.
 • Potrafi wymienić przygotowania ptaków do migracji.
 • Potrafi wskazać trasy migracji i gatunki osiadłe i migrujące.
 • Potrafi wymienić zagrożenia w trakcie migracji.

„Zimowe dokarmianie ptaków”

Zajęcia prowadzone od października do marca!

Zajęcia obejmują:

 • charakterystykę i opis gatunków ptaków spotykanych przy karmniku;
 • gatunki migrujące i osiadłe;
 • warunki właściwego dokarmiania ptaków.

Cele szczegółowe; uczeń:

 • potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować przyczyny migracji ptaków:
 • potrafi wymienić i scharakteryzować wady i zalety dokarmiania ptaków;
 • potrafi wskazać trasy migracji i gatunki osiadłe i migrujące;
 • potrafi wymienić zasady właściwego dokarmiania ptaków.