przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Ogród przyjazny - refleksje powarsztatowe

„Ogród przyjazny”…Naturze, człowiekowi, środowisku…
10 maja 2016 r., w godz. 12.30 - 19.00 w siedzibie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się warsztaty poświęcone zakładaniu i pielęgnacji kwietnej murawy, która może być ciekawą przyrodniczo alternatywą dla popularnych ostatnio monokultur trawnikowych. W ramach warsztatów zaproponowaliśmy jak może wyglądać „dziki trawnik” w naszej strefie klimatycznej,  jak go zakładać, kosić i pielęgnować aby sprzyjał ptakom, owadom i ludziom. Warsztaty były podzielone na część teoretyczną i praktyczną:

Część teoretyczna:
godz. 12.30 – 15.00 
  - Gatunki rodzimych traw i roślin łąkowych budujących trawniki, murawy kwietne w nawiązaniu do środowiska, biotopu/strefy klimatycznej/uwarunkowań środowiskowych - dr Krzysztof Gos Wydział Biologii UG;
  - Zasady projektowania ogrodów – Aleksandra Garnys i Iwona Renkiewicz ZSAKiUH;
  - Praca projektowa w grupach;        
Część praktyczna:
15.15 – 18.00  prowadzenie: Aleksandra Garnys i Iwona Renkiewicz ZSAKiHU i dr Krzysztof Gos UG
  - Naniesienie projektu w terenie;                                                                 
  - Nasadzenia krzewów i wysiew nasion pod okiem specjalistów;
  - Spacer z przewodnikiem po terenie Wydziału Biologii;

Warsztaty były niezwykle inspirujące za sprawą prowadzących, którzy podzielili się swoją wiedzą i praktyką a także dzięki uczestnikom, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem wcielali w życie projekt „Ogród przyjazny”. Kwietna murawa, która została wysiana podczas warsztatów będzie teraz ulegała przeobrażeniom. Dzięki słońcu, wodzie oraz słoniom (ich nawóz także wzbogacił ziemię) nasionka otrzymają zachętę do wzrostu. Liczymy na wspaniałe efekty wizualne i doznania zapachowe. I liczymy też na Państwa przemyślenia by przydomowe ogrody nie były tylko „wygoloną” murawą otoczoną tujami. Świetnych, przyrodniczo wartościowych przykładów jest naprawdę dużo.

Warsztaty zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 


Copyright © Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk