Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Deszcz jest synonimem życia, woda którą ze sobą niesie napełnia rzeki i jeziora, uzupełnia rezerwuary wody pitnej, oczyszcza i odświeża powietrze, zapewnia życie wszystkim istotom! Jego ożywcza moc bywa niestety równie niszcząca. W XXI wieku, w królestwie betonu, deszcz to kłopot. Wezbrane wody płyną jezdnią niczym górskie potoki powodując lokalne podtopienia i poważne zniszczenia, a tym samym duże straty finansowe. Dzieje się tak ponieważ rozwijające się przez wiele dekad miasta zatraciły kontakt  z naturalnym środowiskiem. Piętrzące się budynki, wyasfaltowane ulice i parkingi, wyparły zielone przestrzenie, które dotąd w naturalny sposób radziły sobie ze zjawiskami przyrody. Okazuje się jednak, że człowiek pomimo rozwijającej się technologii nie jest w stanie opanować żywiołów. Wszelkie nowoczesne rozwiązania nie chronią nas w pełni przed negatywnymi skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych, dlatego od kilku lat ludzie ponownie zwracają twarz ku przyrodzie. Sposobów na zagospodarowanie wód deszczowych jest co najmniej kilka: począwszy od zbiorników retencyjnych, poprzez kanalizację burzową, drożne rowy melioracyjne - aż po ogrody deszczowe.  

Gdyński ogród deszczowy
Przy nowoczesnej, szklanej bryle InfoBoxu powstał wyjątkowy ogród deszczowy. Dzielimy się z Państwem zdjęciami, jako zachętę do odwiedzenia tej efektywnej i zarazem efektownej instalacji!  
Ogród deszczowy w pigułce
Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie bądź w pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów. Ma to szczególne znaczenie w miastach.
Założenie na terenach zurbanizowanych systemu ogrodów deszczowych powoduje, że część wody opadowej jest konstruktywnie wykorzystana, zatrzymywana, oczyszczana i infiltrowna w głąb ziemi. Część wody wyparowuje do atmosfery, a jedynie niewielka część trafia do kanalizacji. 
Pokazowy warsztat zakładania ogrodu deszczowego
PREZYDENT MIASTA GDYNI wraz z CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ zaprasza na pokazowy warsztat zakładania ogrodu deszczowego  
Gdynia - „Innowacyjny Samorząd”! - nagroda za projekt Gdyński Ogród Deszczowy
Gratulujemy Gdyni głównej nagrody w I konkursie "Innowacyjny Samorząd", przyznanej za szereg działań zachęcających mieszkańców do tzw. małej retencji wody deszczowej .
Cieszymy, się, że gdyński ogród deszczowy przy InfoBox jest ważnym elementem docenionego projektu! Jesteśmy dumni, że Centrum dołożyło swoją kroplę do jego powstania.