Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Deszcz jest synonimem życia, woda którą ze sobą niesie napełnia rzeki i jeziora, uzupełnia rezerwuary wody pitnej, oczyszcza i odświeża powietrze, zapewnia życie wszystkim istotom! Jego ożywcza moc bywa niestety równie niszcząca. W XXI wieku, w królestwie betonu, deszcz to kłopot. Wezbrane wody płyną jezdnią niczym górskie potoki powodując lokalne podtopienia i poważne zniszczenia, a tym samym duże straty finansowe. Dzieje się tak ponieważ rozwijające się przez wiele dekad miasta zatraciły kontakt  z naturalnym środowiskiem. Piętrzące się budynki, wyasfaltowane ulice i parkingi, wyparły zielone przestrzenie, które dotąd w naturalny sposób radziły sobie ze zjawiskami przyrody. Okazuje się jednak, że człowiek pomimo rozwijającej się technologii nie jest w stanie opanować żywiołów. Wszelkie nowoczesne rozwiązania nie chronią nas w pełni przed negatywnymi skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych, dlatego od kilku lat ludzie ponownie zwracają twarz ku przyrodzie. Sposobów na zagospodarowanie wód deszczowych jest co najmniej kilka: począwszy od zbiorników retencyjnych, poprzez kanalizację burzową, drożne rowy melioracyjne - aż po ogrody deszczowe.  

Makieta "Ogród deszczowy"
Wraz z zespołem Fab Lab Trójmiasto pracujemy nad interaktywną makietą "Ogród deszczowy". Szczegóły niebawem!  
Gdynia - „Innowacyjny Samorząd”! - nagroda za projekt Gdyński Ogród Deszczowy
Gratulujemy Gdyni głównej nagrody w I konkursie "Innowacyjny Samorząd", przyznanej za szereg działań zachęcających mieszkańców do tzw. małej retencji wody deszczowej .
Cieszymy, się, że gdyński ogród deszczowy przy InfoBox jest ważnym elementem docenionego projektu! Jesteśmy dumni, że Centrum dołożyło swoją kroplę do jego powstania.  
Gdyński ogród deszczowy
Przy nowoczesnej, szklanej bryle InfoBoxu powstał wyjątkowy ogród deszczowy. Dzielimy się z Państwem zdjęciami, jako zachętę do odwiedzenia tej efektywnej i zarazem efektownej instalacji!  
Ogród deszczowy w pigułce
Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie bądź w pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów. Ma to szczególne znaczenie w miastach.
Założenie na terenach zurbanizowanych systemu ogrodów deszczowych powoduje, że część wody opadowej jest konstruktywnie wykorzystana, zatrzymywana, oczyszczana i infiltrowna w głąb ziemi. Część wody wyparowuje do atmosfery, a jedynie niewielka część trafia do kanalizacji. 
Pokazowy warsztat zakładania ogrodu deszczowego
PREZYDENT MIASTA GDYNI wraz z CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ zaprasza na pokazowy warsztat zakładania ogrodu deszczowego