przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Ogród deszczowy

Deszcz jest synonimem życia, woda którą ze sobą niesie napełnia rzeki i jeziora, uzupełnia rezerwuary wody pitnej, oczyszcza i odświeża powietrze, zapewnia życie wszystkim istotom! Jego ożywcza moc bywa niestety równie niszcząca. W XXI wieku, w królestwie betonu, deszcz to kłopot. Wezbrane wody płyną jezdnią niczym górskie potoki powodując lokalne podtopienia i poważne zniszczenia, a tym samym duże straty finansowe. Dzieje się tak ponieważ rozwijające się przez wiele dekad miasta zatraciły kontakt  z naturalnym środowiskiem. Piętrzące się budynki, wyasfaltowane ulice i parkingi, wyparły zielone przestrzenie, które dotąd w naturalny sposób radziły sobie ze zjawiskami przyrody. Okazuje się jednak, że człowiek pomimo rozwijającej się technologii nie jest w stanie opanować żywiołów. Wszelkie nowoczesne rozwiązania nie chronią nas w pełni przed negatywnymi skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych, dlatego od kilku lat ludzie ponownie zwracają twarz ku przyrodzie. Sposobów na zagospodarowanie wód deszczowych jest co najmniej kilka: począwszy od zbiorników retencyjnych, poprzez kanalizację burzową, drożne rowy melioracyjne - aż po ogrody deszczowe.  

Lista podstron:

Gdynia - „Innowacyjny Samorząd”! - nagroda za projekt Gdyński Ogród Deszczowy

Gratulujemy Gdyni głównej nagrody w I konkursie "Innowacyjny Samorząd", przyznanej za szereg działań zachęcających mieszkańców do tzw. małej retencji wody deszczowej .
Cieszymy, się, że gdyński ogród deszczowy przy InfoBox jest ważnym elementem docenionego projektu! Jesteśmy dumni, że Centrum dołożyło swoją kroplę do jego powstania.  

czytaj więcej ...

Gdyński ogród deszczowy

Przy nowoczesnej, szklanej bryle InfoBoxu powstał wyjątkowy ogród deszczowy. Dzielimy się z Państwem zdjęciami, jako zachętę do odwiedzenia tej efektywnej i zarazem efektownej instalacji!  

czytaj więcej ...

Ogród deszczowy w pigułce

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie bądź w pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów. Ma to szczególne znaczenie w miastach.
Założenie na terenach zurbanizowanych systemu ogrodów deszczowych powoduje, że część wody opadowej jest konstruktywnie wykorzystana, zatrzymywana, oczyszczana i infiltrowna w głąb ziemi. Część wody wyparowuje do atmosfery, a jedynie niewielka część trafia do kanalizacji. 

czytaj więcej ...

Pokazowy warsztat zakładania ogrodu deszczowego

PREZYDENT MIASTA GDYNI wraz z CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ zaprasza na pokazowy warsztat zakładania ogrodu deszczowego  

czytaj więcej ...

Copyright © Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk