Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Remiza (śródpolna albo leśna) to obszar porośnięty różnorodnymi drzewami i krzewami, które są miejścem przebywania, odpoczynku i żerowania dzikich zwierząt. Miejsca te mają szczególnie duże znaczenie pośród monokulturowych upraw leśnych czy rolniczych. Takie remizy tworzy się także w miastach dla zwierząt, które już przyzwyczaiły się do życia blisko człowieka. A ponieważ co raz cześciej przestrzeń miejska jest dla nich mało atrakcyjna - takie "zielone oazy" świetnie się wpisują w konstruktywną pomoc. By przeciwdziałać niekorzystnym "miejskim" trendom, wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdańsku stworzliśmy taką zieloną remizę dla dzikich zwierząt. Stworzona przez nas ostoja pozwoli przede wszystkim ptakom i owadom znaleźć miejsce do pożywienia się i odpoczynku pośród okolicznych budynków a uczniom i nauczycielom da możliwość "podglądania" przyrody z bliska. 

Pod względem merytorycznym realizację przedsięwzięcia nadzorowała P. Elwira Niemiec - "Dzika Radocha".

Prace ziemno - "aranżatorskie" wykonalismy wspólnie z uczniami SP 14 w Gdańsku.

Działalność CIEE jest realizowana dzięki finansowaniu ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku