Kontakt / O nas

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

80-308 Gdańsk
ul. Polanki 51

tel. 58 301 80 99
e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

ePUAP: /pzpk/SkrytkaESP

 

godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa oraz piątek 7:30 -15:30
w czwartki 10:00 -18:00

Pracownicy CIEE
Jowita Kurach Jowita Kurach
kierownik Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
e-mail j.kurach@pomorskieparki.pl
tel. 727 660 059
Kamila Kubic Kamila Kubic
e-mail: k.kubic@pomorskieparki.pl
tel. 58 301 80 99, 785 898 621
Marcin Węsiora Marcin Węsiora
e-mail: m.wesiora@pomorskieparki.pl
tel. 58 301 80 99
Anna Białkowska Anna Białkowska
e-mail: a.bialkowska@pomorskieparki.pl
tel. 58 301 80 99

 

O nas

Działamy od 1993 r. Jesteśmy sekcją Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, to Jednostka Samorządowa Województwa Pomorskiego.

Lubimy w prosty sposób objaśniać to co skomplikowane w przyrodzie i wpływać na nawyki ludzi w każdym wieku. Poprzez warsztaty, konkursy czy przedsięwzięcia plenerowe rozpowszechniamy wiedzę o lokalnej przyrodzie i zależnościach panujących w świecie istot żywych. Podczas cyklicznych spotkań z dorosłymi, podejmujemy się popularyzacji aktualnych, ważnych zagadnień dotyczących środowiska. Nieustannie przekonujemy, że należy interesować się najbliższym otoczeniem i kreować zmiany na takie, które bardziej sprzyjają przyrodzie. Najlepiej, dając dobry przykład.

Naszym głównym celem jest rzetelna edukacja przyrodnicza, ukierunkowana na rzecz zrównoważonego rozwoju, adresowana do wszystkich grup wiekowych - od przedszkolaków po seniorów. Promujemy działania wszystkich jednostek Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych a także wspieramy postawy i aktywność prośrodowiskową. Trafiamy do różnych odbiorców, stosując urozmaicone metody aktywizujące: warsztaty, otwarte spotkania z popularyzatorami nauki, konkursy, happeningi, wystawy. Chętnie podejmujemy współpracę z przedstawicielami różnych jednostek, grup społecznych i artystami, wychodząc z założenia, że warto dywersyfikować argumenty i działania, ponieważ nasi odbiorcy są różni. Zespół CIEE tworzą cztery osoby: inżynier środowiska, ornitolog, geobotanik a także kognitywistka. Dzięki temu, że jesteśmy różni – mamy różne wykształcenia, zainteresowania, mocne i słabe strony – świetnie się uzupełniamy.

Jak edukujemy?

 • prowadzimy pokazowe warsztaty stacjonarne i terenowe dla wszystkich grup odbiorców
 • poszerzamy warsztat pracy nauczycieli i edukatorów, realizując spotkania z popularyzatorami nauki;
 • organizujemy różnorodne konkursy by pod pretekstem „walki” o nagrody mobilizować uczestników do poszerzania swojej wiedzy o przyrodzie i zachęcać do obserwacji otoczenia:
  - Znani i nieznani – ptasi sąsiedzi – konkurs ornitologiczno-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (zasięg Trójmiasta i gmin ościennych);
  - Mem przyrodniczy - konkurs o zasięgu wojewódzkim;
  - Pareidolia w naturze - konkurs o zasięgu wojewódzkim.

organizujemy:

 • „Spotkania czwartkowe” – prelekcje adresowane do dorosłych;
 • Spotkania podróżniczo-przyrodnicze „CIEEkawi świata”;
 • Wyprawy dla rodzin „NATURAlnie przygoda”;
 • Wędrówki przyrodnicze dla seniorów "Dojrzały Smak Przygody";
 • „Akcje karmnik” – edukacyjne obrączkowanie ptaków

Warto także wiedzieć, że:

 • jesteśmy współautorami interaktywnego, multimedialnego programu do nauki rozpoznawania wybranych gatunków drzew i krzewów www.poznajemydrzewaikrzewy.pl;
 • Stworzyliśmy bazę wiedzy na temat wpływu marnowania żywności na zmiany klimatyczne dostępną na stronie www.dzialamywklimacie.pl;
 • wspieramy działania prośrodowiskowe szkół, organizacji i instytucji;
 • chętnie uczestniczymy w piknikach i plenerowych akcjach edukacyjnych ;
 • wspieramy edukację studentów i absolwentów oferując praktyki;
 • udostępniamy (na miejscu) książki i publikacje związane z zagadnieniami przyrodniczymi.