Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie

 i Trójmiejski Park Krajobrazowy zapraszają uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych

do udziału w konkursie

 

"Rezerwaty przyrody Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego"

 

CELE KONKURSU:

  • poznanie walorów przyrodniczych, chronionych na obszarze rezerwatów przyrody Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania chronionych i rzadkich gatunków grzybów, roślin i zwierząt występujących w rezerwatach Parku,
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą Parku oraz wyszukiwania położenia poszczególnych rezerwatów przyrody,
  • poznanie sposobów prowadzenia ochrony czynnej roślin, zwierząt oraz zbiorowisk roślinnych na obszarze rezerwatów przyrody Parku,
  • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

 

Etap rejonowy odbędzie się 29 kwietnia 2020 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie.