Remiza przy SP 14 w Gdańsku

By przeciwdziałać niekorzystnym "miejskim" trendom, wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdańsku stworzliśmy taką zieloną remizę dla dzikich zwierząt. Stworzona przez nas ostoja pozwoli przede wszystkim ptakom i owadom znaleźć miejsce do pożywienia się i odpoczynku pośród okolicznych budynków a uczniom i nauczycielom da możliwość "podglądania" przyrody z bliska. 

Pod względem merytorycznym realizację przedsięwzięcia nadzorowała P. Elwira Niemiec - "Dzika Radocha".

Prace ziemno - "aranżatorskie" wykonalismy wspólnie z uczniami SP 14 w Gdańsku.

Działalność CIEE jest realizowana dzięki finansowaniu ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

FOT. J.KURACH
FOT. J.KURACH
FOT. J.KURACH
FOT. J.KURACH
FOT. J.KURACH
FOT. J.KURACH
FOT. J.KURACH
FOT. J.KURACH
FOT. J.KURACH
FOT. J.KURACH
FOT. J.KURACH
FOT. J.KURACH
FOT. J.KURACH
FOT. M.WĘSIORA
FOT. M.WĘSIORA
FOT. J.KURACH
FOT.K.KOWALCZYK
FOT.K.KOWALCZYK
FOT. J.KURACH
FOT. J.KURACH
FOT. M.WĘSIORA
FOT.K.KOWALCZYK
FOT. M.WĘSIORA