Podsumowanie XV edycji konkursu

Za nami kolejna, jubileuszowa edycja interdyscyplinarnego konkursu „Bęc jabłkiem w głowę”. Rozpoczęła się we wrześniu poprzedniego roku. W porównaniu do lat ubiegłych rozszerzono grupę odbiorców konkursu o uczniów gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy oraz Rumia. Kolejnym etapem było nadsyłanie zgłoszeń konkursowych a później prezentacje półfinałowe w siedzibie CIEE oraz Centrum Nauki Experyment. Jest to zawsze najbardziej absorbujący etap konkursu.
Konkurs ten jest wspaniałą okazją dla młodych ludzi, których horyzonty wykraczają poza ramy programu edukacyjnego szkoły, do zaprezentowania w formie eksperymentu/doświadczenia wybranego z listy zagadnienia.  Ponieważ wiemy, jak kreatywni bywają młodzi ludzie, jeden z tematów konkursowych jest tematem „wolnym”, dzięki takiemu zabiegowi Jury konkursu co roku jest mile zaskakiwane niezwykłymi pomysłami uczniów.
Dla uczniów podstawówki udział w konkursie „Bęc jabłkiem w głowę” jest pierwszą w życiu szansą wzięcia udziału w prawdziwym  projekcie badawczym. Uczestnicy konkursu wybierają zagadnienie, opracowują metody, przeprowadzają samodzielnie doświadczenia (nauczyciel wspiera metodycznie i merytorycznie pracę grup)
a później prezentują efekty swej pracy i wyciągają wnioski.  Dla wszystkich grup jest to trudne doświadczenie,
w najmniej oczekiwanym momencie czasem dopada trema, czasem „zabranie słowa” ale mam nadzieję, że miła atmosfera, która towarzyszy wszystkim prezentacjom pozwala szybko dojść do siebie i zaprezentować się
w pełnej okazałości.
Dla Jury najważniejszą ideą konkursu jest pokazanie, że zrozumiało się wybrane zagadnienie. Tu punkty zbierają grupy, które nie recytują z pamięci wyuczonej regułki i swoimi słowami objaśniają przebieg eksperymentu. Używają określeń na miarę swojego wieku,  potrafią dzielić się pracą w grupie, wspierają się podczas prezentacji, uzupełniają i przede wszystkim zarażają entuzjazmem.  Pośrednim celem jest także kształtowanie umiejętności prezentacji własnej pracy, systematyczność w przygotowaniu doświadczeń a także umiejętność wyciągania wniosków.  Wbrew pozorom nie jest to proste zadanie. Często nawet spektakularne efekty doświadczenia można zniweczyć nieprzemyślaną prezentacją, złą organizacją pracy i pozostawionym po sobie bałaganem.
Podsumowując, w siedzibie Experymentu zaprezentowało się niemal 100 uczestników wraz z opiekunami a w CIEE w Gdańsku 253 osoby. Każdy z uczestników (włączając opiekunów) został obdarowany pojemnikiem na drugie śniadanie. Wybierając nagrodę dla półfinalistów kierowaliśmy się panującą modą na zabieranie do szkoły zdrowego drugiego śniadania.
Najczęściej wybieranym tematem był „zielony dom” oraz „projekt miasta wg koncepcji zrównoważonego rozwoju”. Jeśli w kolejnej edycji tendencja będzie podobna, planujemy dodatkową (wewnętrzną) dogrywkę między grupami, które wybiorą powyższe tematy. Jednocześnie nie chcemy rezygnować z tych zagadnień gdyż uważamy je za bardzo ważne w świadomości młodych ludzi.
W dniach 26-27 kwietnia w przestrzeniach Centrum Nauki Experyment, miała miejsce najprzyjemnioejsza część konkursu – wręczano nagrody finalistom XV edycji konkursu „Bęc jabłkiem w głowę”. Każdy laureat konkursu otrzymał ten sam zestaw nagród:
Książkę „Trójkowe gawędy doktora Kruszewicza”, kubek termiczny Primus 300 ml oraz chustę wielofunkcyjną Polartek 4Fun a także zestaw drobiazgów od Experymentu.
Wszystkim grupom i nauczycielom, którzy wzięli udział w „Bęc jabłkiem w głowę” składamy ogromne podziękowania i gratulacje. Ogromne brawa należą się wszystkim laureatom konkursu, lista opublikowana jest w załącznikach poniżej.
Składamy ogromne podziękowania Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
, który od zawsze wspiera działania edukacyjne CIEE a także naszemu Partnerowi Centrum Nauki Experyment za ogromny wkład pracy a także niezwykle miłą atmosferę, która nam zawsze towarzyszy.
Serdecznie zapraszamy do następnej, XVI edycji konkursu!
 

Grafika 1: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 2: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 3: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 4: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 5: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 6: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 7: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 8: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 9: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 10: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 11: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 12: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 13: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 14: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 15: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 16: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 17: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 18: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 19: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 20: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 21: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 22: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 23: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 24: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 25: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 26: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 27: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 28: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 29: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 30: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 31: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 32: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 33: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 34: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 35: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 36: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 37: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 38: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 39: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 40: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 41: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 42: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 43: Podsumowanie XV edycji konkursu
Grafika 44: Podsumowanie XV edycji konkursu