Warsztaty

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Liczymy, że te propozycje znajdą się w Państwa planach edukacyjnych na nowy rok szkolny.

Zachęcamy do kontaktu, zadawania pytań, odwiedzania nas. Szczegółowe informacje, znajdą Państwo w informacji o poszczególnych warsztatach, w zakładkach na naszej stronie oraz na naszym profilu na Facebooku

Klauzula informacyjna dla uczestnika warsztatu edukacyjnego (zarówno stacjonarnego jak i terenowego)

Podanie imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego lub adresu e-mail podczas zapisu na wycieczkę jest traktowane jak świadome wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji/zrealizowania  warsztatu/ spotkania edukacyjnego oraz do kontaktu w celu ewentualnego jej odwołania lub zmiany terminu.

Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt tel. 59 842 98 29, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatu/spotkania edukacyjnego, w tym do celów kontaktu z uczestnikami.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  5. Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody, jednak nie dłużej niż do czasu realizacji warsztatu/ spotkania edukacyjnego.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania ich usunięcia, bycia zapomnianym oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w wycieczce/spotkaniu edukacyjnym.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w warsztatcie/spotkaniu edukacyjnym.