Warsztaty

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Liczymy, że te propozycje znajdą się w Państwa planach edukacyjnych na nowy rok szkolny.

Jak zapisać grupę na warsztaty?

 1. W zakładce EDUKACJA –> WARSZTATY wybierz grupę wiekową odbiorców.
 2. Zapoznaj się z propozycją i opisem poszczególnych warsztatów.
 3. Po wybraniu warsztatu napisz do nas maila na adres ciee@pomorskieparki.pl
 4. W mailu muszą znaleźć się następujące informacje:
 • tytuł warsztatu,
 • nazwa/rodzaj szkoły/placówki,
 • liczba i wiek uczestników (max. 30 osób wraz z opiekunami, minimalny wiek to 6 lat),
 • propozycje terminów i godziny, które Państwa interesują (CIEE pracuje w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 7:30-15:30,  w czwartki 10:00-18:00),
 • imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego do opiekuna grupy,
 • prosimy o informacje czy wśród uczestników znajdują się osoby ze zwiększonymi potrzebami. Organizacja udziału grupy w warsztatach będzie konsultowana indywidualnie, uwzględniając potrzeby uczniów i możliwości zespołu CIEE.

     5. W ciągu jednego półrocza oferujemy poprowadzenie maksymalnie dwóch warsztatów dla klas z jednej placówki. W przypadku wolnych miejsc dopuszczamy odstępstwo od  tej zasady.
     6. Wszystkie oferowane przez nas warsztaty są bezpłatne. Nie prowadzimy warsztatów dla podmiotów komercyjnych.     

Zapraszamy! 

Klauzula informacyjna dla uczestnika warsztatu edukacyjnego (zarówno stacjonarnego jak i terenowego)

Podanie imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego lub adresu e-mail podczas zapisu na warsztat jest traktowane jak świadome wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji/zrealizowania  warsztatu oraz do kontaktu w celu ewentualnego jego odwołania lub zmiany terminu.

Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt tel. 59 842 98 29, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatu/spotkania edukacyjnego, w tym do celów kontaktu z uczestnikami.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody, jednak nie dłużej niż do czasu realizacji warsztatu/ spotkania edukacyjnego.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania ich usunięcia, bycia zapomnianym oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w wycieczce/spotkaniu edukacyjnym.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w warsztatcie/spotkaniu edukacyjnym.