Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
serdecznie zaprasza
klasy IV-VI szkół podstawowych z Gdańska, Sopotu i Gdyni
do udziału w XII edycji konkursu plastycznego
„Znani i nieznani – ptasi sąsiedzi”

Uczestnicząc w konkursie plastycznym, wspólnie wykonując plakaty na temat „Ptaki w moim mieście”, uczniowie zapoznają się z gatunkami ptaków żyjących w ich rodzinnym mieście. Laureaci – cztery klasy wezmą udział w wycieczce przyrodniczej na terenie Gdyni lub rezerwatu przyrody Mewia Łacha na Wyspie Sobieszewskiej oraz zostaną nagrodzone przewodnikami do rozpoznawania ptaków. Czterogodzinne wycieczki odbędą się w czerwcu 2016 r. Ornitolog pomoże uczniom w odkrywaniu tajemnic przyrody oraz spróbuje nauczyć rozpoznawania poszczególnych gatunków spotykanych ptaków.

Wszystkie klasy otrzymają pamiątkowy dyplom. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na stronie internetowej CIEE. Konkurs jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Terminarz konkursu:

22 kwietnia – termin nadsyłania plakatów (format 70 x 100 cm na temat „Ptaki w moim mieście”) wraz z formularzami zgłoszeniowymi na adres nowej siedziby: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk.

10 maja – ogłoszenie wyników konkursu.

czerwiec – terminy wycieczek będących nagrodami dla klas – laureatów.

Prosimy o dołączenie do plakatów czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego!