Remiza przy Szkole Podstawowej w Baninie

Kolejna przyszkolna remiza może już gościć „dzikich” lokatorów. Tym razem działaliśmy na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie. Z pomocą uczniów stworzyliśmy przestrzeń przyjazną przyrodzie, z rodzimymi gatunkami i „stołówką” pełną dobra. Liczymy, że zaserwowane menu przyciągnie owady, ptaki, że spodoba się tam również płazom i drobnym ssakom. Mamy nadzieję, że stworzona zielona infrastruktura i schronienie dla płazów będą doskonałym punktem obserwacji dzikiej przyrody i pretekstem do zrealizowania lekcji biologii a uczniowie z chęcią będą tam zaglądać, bo, gdzie jak nie w terenie najlepiej uczyć się o tym jak działa świat istot żywych?

To już nasza piąta szkolna remiza, w tym roku powstała dzięki dofinansowaniu ze środków własnych województwa pomorskiego.

Klasa II gotowa do pracy, fot. JKR
Kopiemy dołki, fot. JKR
Co tu się dzieje?, fot. JKR
Dobry instruktaż to podstawa, klasa III kontynuuje prace ogrodnicze, fot. JKR
Przykrywamy płazi schron, fot. JKR
Schronienie dla płazów, fot. JKR
Rabata bylinowa, fot. JKR
rozchodnik okazały Brilliant, fot. JKR