bezOGRÓDEK o bioróżnorodności!

Natura kocha bioróżnorodność, lubi zależności, kolory i odmiany! Ochoczo stara się zagospodarować każdą wolną przestrzeń, uwielbia przeciskać się (i ma na to różne sposoby) nawet tam, gdzie w teorii nie powinna. Po prostu nie zna granic, które nam ludziom nakładają prawa własności czy ograniczona fantazja. Przyroda jest gościnna, tam zawsze jest przestrzeń na „życie”, a przysłowiowe „szkodniki” są częścią łańcucha pokarmowego.
Chcemy pokazać Wam nasz pomysł na ogród, który będzie miejscem dla człowieka, ale sprzyjającym też przyrodzie. Który będzie uwzględniał warunki lokalne, potrzeby osób, które będą z niego korzystały, ale i zwierząt, które chcemy do niego zaprosić. Trochę wbrew coraz powszechniejszym ogrodom złożonym jedynie z „tuj” i traw.

Ogród jest wizytówką domu, i choć gusta możemy mieć różne warto zastanowić się wcześniej jak chcemy by wyglądało obejście naszego domu. Dzieciom ogród kojarzy się najczęściej z miejscem do beztroskiej zabawy. Dorosłym natomiast z powtarzalnym scenariuszem żmudnych czynności jak podlewanie, przycinanie, wyrównywanie, przesadzanie, koszenie, nawożenie. Czy tak musi być? Czy ogród musi kojarzyć się z syzyfową pracą? Z ciągłym poczuciem „walki” z przyrodą? Odpowiedź nie jest jednoznaczna – to zawsze zależy. Zależy od naszej koncepcji ale także od oczekiwań, które mamy wobec naszego ogrodu. Ogród, który Wam proponujemy też będzie od nas wymagał zaangażowania, ale wymagania te będą mniejsze i łatwiejsze do spełnienia. Dobór roślin i rozwiązań uwzględniający warunki lokalne pozwoli nam zaoszczędzić czas, środki i pieniądze by móc więcej czasu poświęcić na odpoczynek w ogrodzie i radość z jego posiadania.

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, sekcja Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku rozpoczyna realizację projektu „bez OGRÓDEK o bioróżnorodności!”.
Projekt jest dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – działania i kampanie edukacyjne. Wartość udzielonego wsparcia finansowego: 72 550 zł.

Opis zadania: Działania zaproponowane w projekcie wzbogacą bioróżnorodność terenów przy 2 szkołach oraz siedzibie CIEE/TPK. Remizy, miejsca stanowiące schronienie oraz bazę pokarmową dla zwierząt, zostaną uzupełnione tablicami edukacyjnymi, stając się doskonałą „żywą” pomocą dydaktyczną. Ważnym aspektem projektu będzie kampania edukacyjna oraz cykl warsztatów dla zróżnicowanych grup odbiorców. 

 

bezOGRÓDEK o bioróżnorodności!