Wyniki konkursu 2009

W dniach 25-27 maja 2009 r. odbyły się wycieczki przyrodnicze do rezerwatu przyrody „Ptasi Raj”, które stanowiły główną nagrodę dla laureatów V edycji konkursu „Znani i nieznani – ptasi sąsiedzi”. Zajęcia terenowe prowadzone były przez ornitologów:
dr Agnieszkę Ożarowską – pracownika Stacji Badania Wędrówek Ptaków UG oraz autora tekstu – współpracownika CIEE. W wycieczkach uczestniczyły również pracownicy CIEE: Jowita Kurach, Katarzyna Sulewska i Justyna Cegiełka.
 
Oprócz głównej nagrody laureaci otrzymali również nagrody książkowe pt. „Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana” A. Kruszewicza. Podopieczni Pałacu Młodzieży otrzymali natomiast książki pt. „Ptaki w moim ogródku” E. Gablera.
 
Konkurs został zorganizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
Trzy równorzędne nagrody główne otrzymali:
  • Klasa V C ze Szkoły Podstawowej nr 58 pod opieką Pani Małgorzaty Dobosz oraz Pani Edyty Lewandowskiej,
  • Klasa V A ze Szkoły Podstawowej nr 77 pod opieką Pani Bożeny Orłowskiej,
  • Klasa V C z Szkoły Podstawowej nr 20 pod opieką Pani Moniki Suchwałko oraz Pani Joanny Mirzałek.
Specjalne nagrody przyznane zostały:
 
  • Ewie Nowackiej z Pałacu Młodzieży pod opieką Wiesławy Juchniewicz,
  • Marii Domańskiej z Pałacu Młodzieży pod opieką Wiesławy Juchniewicz,
  • Aleksandrowi Loewe Kiedrowskiemu z Pałacu Młodzieży pod opieką Wiesławy Juchniewicz.
Pogoda niestety nie sprzyjała wszystkim grupom uczestników. Można rzecz, że wręcz skrajnie „witała” nas w miejscu zbiórki. Przez pierwsze dwa dni towarzyszyła nam iście letnia aura. W środę natomiast z nieba polały się strugi deszczu przeplatane wyładowaniami atmosferycznymi. Taka aura nikogo jednak nie zraziła. Szybko powstał plan awaryjny i gościliśmy w Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Prelekcję nt. historii Wyspy Sobieszewskiej, przyrodniczych osobliwość tegoż miejsca oraz działalności placówki naukowej przedstawiła nam dr Maria Wieloch. Uczestnicy mogli zapoznać się również z bogatą kolekcją wypreparowanych ptaków. Drugą część zajęć przeprowadziła autorka tekstu, opowiadając m.in. o sposobach ochrony ptaków, w szczególności o budkach lęgowych. Dzięki wizycie w Stacji przeczekaliśmy ulewę i mogliśmy udać się na wycieczkę do rezerwatu.
 
W rezerwacie „Ptasi Raj” wędrowaliśmy trasą ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej i prowadziliśmy obserwacje ornitologiczne z wież: nad jez. Karaś lub jez. Ptasi Raj. Niektóre grupy dodatkowo zwiedziły zabytkową groblę oddzielającą Wisłę Śmiałą od jez. Ptasi Raj. Udało nam się zaobserwować i usłyszeć m.in.: perkozy dwuczube wodzące swoje pisklęta, kruki, czaple siwe, krzyżówki, dzięcioła czarnego, dziwonie, zięby, kosy, oknówki, świstunki. Młodzież zapoznała się również z szatą roślinną rezerwatu, zarówno od strony botanicznej, leczniczej, jak i kulinarnej wielu gatunków.
 
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zainteresowanie i nadesłanie prac, laureatom zaś serdecznie gratulujemy!