VIII edycja konkursu plastycznego „Znani i nieznani – ptasi sąsiedzi”

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
serdecznie zaprasza
klasy IV-VI szkół podstawowych z Gdańska i Sopotu
do udziału w VIII konkursie plastycznym
„Znani i nieznani – ptasi sąsiedzi”
 
Na etapie konkursu plastycznego, wykonując wspólnie plakaty na temat „Ptaki w moim mieście”, uczniowie zapoznają się z gatunkami ptaków żyjących w ich rodzinnym mieście. Cztery klasy – laureaci wezmą udział w wycieczce przyrodniczej na Wyspę Sobieszewską oraz zostaną nagrodzone przewodnikami do rozpoznawania ptaków. Jednodniowe wycieczki odbędą się w terminie od 18 maja do 4 czerwca 2012 r. Rozpoczną się o godz. 8:35 na przystanku autobusu 186 przed Dworcem Gł. PKP w Gdańsku. Laureaci konkursu wezmą udział w zajęciach terenowych w rezerwacie ornitologicznym „Ptasi Raj” w Górkach Wschodnich. Wycieczka będzie prowadzona przez przewodnika – przyrodnika, który na całej trasie ścieżki dydaktycznej będzie pomagać odkrywać tajemnice przyrody i spróbuje nauczyć młodzież rozpoznawania poszczególnych gatunków spotykanych ptaków. Obserwacje ornitologiczne będą prowadzone przy pomocy lornetek, w sposób bezpieczny i uniemożliwiający bezpośredni kontakt z ptakami.
 
Udział uczniów w projekcie umożliwi im poznanie bogactwa gatunków ptaków w Polsce. Celem jest także przedstawienie idei tworzenia obszarów chronionych i ich znaczenia w zachowaniu bioróżnorodności oraz podstawowych zasad obowiązujących w rezerwatach.
 
Wszystkie klasy otrzymają pamiątkowy dyplom. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie wieńczącej projekt w siedzibie CIEE.
 
Konkurs jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
Terminarz projektu:
25 kwietnia – termin nadsyłania plakatów na adres: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Straganiarska 43-46, 80-837 Gdańsk (format maks. 70 × 100 cm na temat „Ptaki w moim mieście”) wraz z formularzami zgłoszeniowymi.
27 kwietnia – ogłoszenie wyników konkursu.
18, 21, 25 maja, 4 czerwca – terminy wycieczek będących nagrodami dla klas – laureatów.
 
Prosimy o dołączenie do plakatów czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego!
 
Serdecznie zapraszamy!