Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)

Podsumowanie przebiegu XVI edycji konkursu „Bęc jabłkiem w głowę” październik 2016 – kwiecień 2017
W dniach 12 i 19 kwietnia 2017 roku w siedzibie Centrum Nauki Experyment w Gdyni (Partnera projektu) miała miejsce miła uroczystość wręczenia nagród uczestnikom – laureatom konkursu!

W sumie wyłoniono 21 grup finalistów: 12 grup w kategorii szkół podstawowych oraz 9 w kategorii gimnazjalnej. Łącznie nagrodzono 74 osoby (16 opiekunów oraz 58 uczniów). Każdy z laureatów (oraz opiekun grupy) otrzymał zegarek sportowy Geonaute W 500 oraz zestaw upominków edukacyjnych od Centrum Nauki Experyment. Prezentacje finałowe to jednak duże przeżycie. Nie tylko dla laureatów konkursu ale także ich rodzin, opiekunów, a także dla nas – organizatorów i członków komisji jury.

Konkurs ten jest wspaniałą okazją dla młodych ludzi, których horyzonty wykraczają poza ramy programu edukacyjnego szkoły, do zaprezentowania zagadnienia/tematu w formie eksperymentu/doświadczenia wybranego z listy.  Ponieważ wiemy, jak kreatywni bywają młodzi ludzie, jeden z tematów konkursowych jest tematem „wolnym”, dzięki takiemu zabiegowi Jury konkursu co roku jest mile zaskakiwane niezwykłymi pomysłami uczniów.

Dla wszystkich grup jest to trudne doświadczenie, w najmniej oczekiwanym momencie czasem dopada trema, czasem „zabraknie słowa” ale mam nadzieję, że miła atmosfera, która towarzyszy wszystkim prezentacjom pozwala szybko dojść do siebie i zaprezentować się w pełnej okazałości.
Dla Jury niezmiennie od 16 lat najważniejszą ideą konkursu jest pokazanie, że zrozumiało się wybrane zagadnienie. Tu punkty zbierają grupy, które

  • nie recytują z pamięci wyuczonej regułki i swoimi słowami objaśniają przebieg eksperymentu.
  • używają określeń na miarę swojego wieku, 
  • potrafią dzielić się pracą w grupie,
  • wspierają się podczas prezentacji, uzupełniają
  • oraz przede wszystkim zarażają entuzjazmem

Pośrednim celem jest także kształtowanie umiejętności prezentacji własnej pracy, systematyczność w przygotowaniu doświadczeń, a także umiejętność wyciągania wniosków.  Wbrew pozorom nie jest to proste zadanie. Często nawet spektakularne efekty doświadczenia można zniweczyć nieprzemyślaną prezentacją, złą organizacją pracy
i pozostawionym po sobie bałaganem.

Reasumując. Niemal 300 uczestników zaprezentowało się łącznie w półfinałach w siedzibie CIEE oraz w siedzibie Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Na spotkaniach finałowych nagrodzono 74 osoby.

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnej edycji! Szczegóły w nowym roku szkolnym!
Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Grafika 1: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)
Grafika 2: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)
Grafika 3: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)
Grafika 4: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)
Grafika 5: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)
Grafika 6: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)
Grafika 7: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)
Grafika 8: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)
Grafika 9: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)
Grafika 10: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)
Grafika 11: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)
Grafika 12: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)
Grafika 13: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)
Grafika 14: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)
Grafika 15: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)
Grafika 16: Podsumowanie XVI edycji konkursu (2016-2017)