Podsumowanie konkursu, edycja 2020 i 2021

Logo konkursu grafika
Logo jednostki finansującej grafika

Kochani uczestnicy konkursu "Bęc jabłkiem w głowę"

Za nami dwie trudne edycje konkursu. Pandemia skutecznie utrudniła nam realizację konkursu, praca zdalna, ograniczony kontakt z rówieśnikami, prezentowanie wyników pracy online — to wszystko złożyło się na sporo ograniczeń. Tym większe brawa należą się tym grupom, które pomimo trudności (niewątpliwych) podjęli się tgo trudnego zadania i wzięli udział w konkursie! 
Byliście wspaniali, żałujemy ogromnie, ze nie możemy zorganizować Wam finału takiego jak na to zasługujecie! 
W tym roku postanowiliśmy uhonorować także wyjątkowe grupy z roku poprzedniego. Tym sposobem, w 2021 roku w finałowym podsumowaniu konkursu, wyróżniliśmy 42 uczestników oraz 12 opiekunów! 
Gratulujemy serdecznie, nagrody zostaną do Was dostarczone w najbliższym czasie.

Załoga CIEE oraz CN Experyment

Gdańsk finaliści 2020 r.
1. SP 85 w Gdańsku grupa „Rozbrykane warzywka” , opiekun Anna Prądzińska
2. Katolicka SP im Św Kazimierza „Ile widzisz gwiazd – zanieczyszczenie światłem w mieście” , opiekun Iwona Szeląg
3. I Społeczna SP „Śmieci wszędzie co to będzie” opiekun Dorota Kłosińska
„Oliwa śmieciami spływa”
4. SP 89 w Gdańsku „Farmerki przyszłości” opiekun Barbara Albercka
   „Telefani”
Bęc Gdańsk  finaliści 2021
5. SP 4 w Pruszczu Gdańskim, dwie grupy, temat „Wirusy – przebiegłe cząstki zakaźne” oraz temat „Narządy zmysłów”,  opiekun Michał Lisowski
6. SP 24 w Gdańsku grupa 1, temat „Allelopatia u roślin” opiekun Agnieszka Przybylska

Gdynia finaliści 2020 r.
1. SP nr 16 w Gdyni opiekun: Katarzyna Roeske 
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gdyni opiekun: Paulina Kąkol 
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gdyni opiekun: Małgorzata Czyż 
4. SP nr 6 w Gdyni opiekun Zawistowska Łapka 
Gdynia finaliści 2021 r.
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gdyni opiekun: Sylwia Omernik 
2. SP nr 50 w Gdańsku opiekun: Aleksandra Witkowska Soliszko 
3. SP nr 50 w Gdańsku opiekun: Aleksandra Witkowska Soliszko 

Cały konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.