Ogród - ostoja przyrody rodzimej

 Każdy przydomowy ogród tworzy unikalny i jedyny w swoim rodzaju „świat”, który stworzony przez człowieka i przy jego drobnej pomocy może stać się ostoją dzikiej przyrody. „Ogród przyjazny” nam, ludziom ale i naturze, stanowiący bezpieczny azyl, zapewniający możliwość schronienia, wyżywienia i pokojowego współistnienia. Zielony fragment przyrody umożliwiający aktywny odpoczynek i ten całkiem leniwy, będący spełnianiem marzeń, pasji… Ogród, w którym schronienie znajdą ptaki, owady, płazy i te stworzenia, których istnienia czasem nie zauważamy i nie doceniamy.

Celem konkursu jest promocja rodzimych gatunków roślin i związanych z nimi zwierząt oraz ochrona przyrody rodzimej poprzez zakładanie i rozwój ogrodów o dużej różnorodności biologicznej.
Zadaniem uczestników jest przedstawienie własnego ogrodu jako ostoi rodzimej przyrody za pomocą fotografii oraz opisu podkreślającego zastosowane rozwiązania i propozycje udoskonaleń sprzyjających gatunkom rodzimym. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach – zgłoszenia indywidualne oraz placówki (np. szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej).

Partnerami konkursu są: Jednostki organizacyjne PZPK, Tucholski Park Krajobrazowy, Eko-Centrum Heliantus oraz Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa.

 

Ciekawe pomysły i inspiracje można znaleźć w przewodnikach zaborskiego parku krajobrazowego (link poniżej):

https://pomorskieparki.pl/ebook/?file=/files/site-pzpk/download/564/ZPP-broszura-A4-Tradycyjne-ogrody.pdf

https://pomorskieparki.pl/ebook/?file=/files/site-pzpk/download/564/ZPP-broszura-A4-Zamien-nawlocie.pdf

Oraz na stronie tucholskiego parku krajobrazowego (link poniżej):

http://www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/tpk/oferta-edukac-tpk/ogrod-tpk

Grafika 1: Ogród - ostoja przyrody rodzimej