Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Prowadzący: Kamila Kubic i Jowita Kurach
Odbiorcy: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, grupy maksymalnie 24 osobowe
Czas trwania zajęć: 1-1,5 godziny (w zależności od grupy wiekowej)
Miejsce: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Polanki 51

Zajęcia obejmują:
• prezentację multimedialną – interaktywny wykład;
• „burzę mózgów”;
• dyskusję;
• gry i zabawy dydaktyczne;
• ćwiczenia z materiałem biologicznym;
• konkurs

Cele i efekty dydaktyczne
Cel ogólny: nauka rozpoznawania najpopularniejszych gatunków drzew

Cele szczegółowe: Uczeń:
• potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować gatunki drzew i krzewów powszechnie występujące w Polsce;
• potrafi wykorzystać cechy takie jak: kształt i wygląd liści/igieł, wygląd kory, owoców, kwiatów, pokrój drzewa itp. jako pomoc/narzędzie do oznaczania gatunku;
• potrafi dostrzec korzyści płynące z obecności drzew w życiu człowieka – estetyczne, kulturowe, gospodarcze;
• kształtuje umiejętność postrzegania kompleksów leśnych jako ważnych ekosystemów