Wodny ogród Dolnego Miasta

W samym centrum Gdańska, nieopodal Głównego Miasta, znajduje się wspaniały teren rekreacyjny z ogromnym potencjałem przyrodniczym. To miejsce spacerowe zarówno gdańszczan jak i turystów, którzy ośmieleni zrewitalizowaną częścią Dolnego Miasta, docierają tam z pobliskiego „Centrum”. Można je zwiedzać na wiele sposobów, także z poziomu kajaka. To teren z bogatym zapleczem przyrodniczym i dziedzictwem kulturowym, z elementami nowożytnych fortyfikacji. Szczególnie ceniony przez amatorów biegania, roweru czy rolek. Dziś zapraszamy Was na spacer przy historycznej fosie, zwyczajowo lecz błędnie zwanej „Opływem Motławy”, która jest częścią potężnego systemu obwarowań dawnego Gdańska. Przyroda pięknie przenika się tu z historią. Współczesność z przeszłością. Warto poznać kontekst istnienia tego miejsca i jego przyrodnicze oblicze.

Prowadzący: Kamila Kubic, Jowita Kurach
Odbiorcy: klasy IV-VII szkół podstawowych, klasy gimnazjalne, kółka przyrodnicze…
Czas trwania zajęć: około 2-2,5 godziny
Miejsce: Dolne Miasto w Gdańsku, spotkanie w okolicy przystanku tramwajowego Akademia Muzyczna
Realizacja: terminy do ustalenia telefonicznie lub mailowo

Zajęcia obejmują:

  • zajęcia w terenie z wykorzystaniem karty do gry miejskiej;
  • „burzę mózgów”;
  • dyskusję – rozwiązywanie zagadek;
  • ćwiczenia z materiałem biologicznym;

Cele i efekty dydaktyczne:

Cel ogólny: Pokazanie uczniom złożoności świata przyrody w mieście, nad rzeką

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • poznaje dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe jednej z rewitalizowanych dzielnic Gdańska
  • potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować organizmy związane ze środowiskiem wodnym, gatunki drzew związanych z rzekami;
  • potrafi wykorzystać cechy takie jak: kształt i wygląd liści, owoców, kwiatów, pokrój drzewa itp. jako pomoc/narzędzie do oznaczania gatunku;
  • wzbogaca i utrwala przyrodniczy aparat leksykalny (nowe pojęcia);
  • poznaje gatunki ptaków wodnych spotykanych w miastach;
Głóg