Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
Infoeko
CIEEkawostki
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
OSTOJA
WFOŚiGW

Władze Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na uroczyste otwarcie EkoParku UG im. Maciej Płażyńskiego 7 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 (EkoPark Uniwersytetu Gdańskiego zajmuje obszar pomiędzy wydziałami Biologii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie).

W przypadku grup zorganizowanych konieczne jest zgłoszenie wizyty poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie jego skanu drogą mailową na adres promocja@ug.edu.pl w terminie do 25 maja 2018 r.

W programie zwiedzanie EkoParku z przewodnikiem oraz ekologiczne warsztaty ekologiczne (szczegóły na plakacie oraz w programie warsztatów ekologicznych).

To jedyny tego rodzaju projekt w skali województwa, który będzie łączył funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne. Będą tam prowadzone badania naukowe nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski oraz zajęcia praktyczne dla studentów Wydziałów Biologii i Chemii UG, ale jednocześnie, ze względu na unikatowe walory ekologiczne EkoPark będzie szczególnym miejscem wypoczynku dla wszystkich studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Będzie także dostępny dla mieszkańców Trójmiasta. W EkoParku znajdzie się unikatowa w skali województwa ekspozycja zachowawczej kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego, którą będzie można zwiedzać zarówno indywidulanie, jak i grupowo.

Na terenie EkoParku został zaprojektowany przestrzenny układ zieleni z podziałem na trawniki, roślinność niską, drzewa i krzewy. Będą się tam znajdowały ścieżki edukacyjne, m.in. jedna dla przyrody nieożywionej (głazy narzutowe) oraz dwie dla ożywionej (prezentujące rodzimą florę i przykładowe typy ekosystemów), a także ozdobne założenie wodne, które będzie stanowiło miejsce rozrodu dla okolicznych płazów, owadów i innych organizmów bezkręgowych. Znajdą się również ścieżki piesze z ławkami, murkami i miejscami wypoczynku. Zostaną wykonane prace korekcyjne związane z ukształtowaniem terenu, aby zapewnić dogodny dostęp do EkoParku oraz instalacja nawadniająca.

Park powstał w ramach projektu: „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk”. Uniwersytet Gdański uzyskał dofinansowanie na tę inwestycję z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ponad 3 miliony złotych, z czego dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 70,00 % kosztów tj. 2 356 522,58 zł. Projekt został realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansował inwestycje w wysokości 659 700 zł. 

Więcej informacji na stronie: https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/76076/7_czerwca_2018_r_uroczyste_otwarcie_ekoparku_uniwerystetu_gdanskiego_im_macieja_plazynskiego